Inloggen MijnONVZ

Artikel 11 Overige behandelingen en therapieën

lid 1 Acnebehandeling
Als u jonger bent dan 21 jaar, vergoedt ONVZ de kosten van behandeling van acne door een huidtherapeut of schoonheidsspecialiste. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de behandelend dermatoloog (huidarts).

lid 2 Camouflagetherapie
Als sprake is van ernstige huidafwijkingen in het gelaat of de hals, vergoedt ONVZ de kosten van instructielessen voor camouflagetherapie en de hiervoor te gebruiken cosmetische producten.

lid 3 Diëtiste
ONVZ vergoedt de kosten van voorlichting en advisering over voeding en eetgewoonten met een medisch doel door een diëtiste tot maximaal € 200,- per kalenderjaar.

ONVZ vergoedt geen kosten van:

  • dieetpreparaten en voedingsmiddelen;
  • behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren. Kosten van deze zorg vergoedt ONVZ als preventiecursus (artikel 16, lid 4).

lid 4 Elektrische epilatie of laserbehandeling
ONVZ vergoedt voor een vrouwelijke verzekerde met overmatige haargroei in het gezicht de kosten van elektrische epilatie of laserbehandeling door een medisch-specialist, huidtherapeut of schoonheidsspecialiste. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de behandelend dermatoloog (huidarts). De vergoeding bedraagt maximaal € 1.000,- voor de gehele duur van de verzekering.

lid 5 MammaPrint
ONVZ vergoedt de kosten van MammaPrint, op voorschrift van de behandelend medisch-specialist verbonden aan een ziekenhuis. MammaPrint is een diagnostische test voor borstkankerpatiënten, waarmee het risico op uitzaaiingen beter kan worden vastgesteld. Op basis van de uitkomst kan de behandelend medisch-specialist beter bepalen welke behandeling na de operatie het meest geschikt is.

lid 6 Oedeemtherapie
ONVZ vergoedt de kosten van behandeling van ernstig lymfoedeem door een huidtherapeut.

lid 7 Orthoptie
ONVZ vergoedt de kosten van orthoptische zorg door een orthoptist tot maximaal € 750,- per kalenderjaar. De zorg moet voorgeschreven zijn door de behandelend huisarts of medisch-specialist.

lid 8 Overgangsconsulente
ONVZ vergoedt de kosten van voorlichting, advies en zorg tijdens de menopauze door een overgangsconsulente tot maximaal € 250,- per kalenderjaar. De overgangsconsulente is aangesloten bij Care for Women of de Vereniging Verpleegkundig OvergangsConsulenten (VVOC).

lid 9 Pedicure 
ONVZ vergoedt de kosten van voetzorg door een pedicure bij diabetes mellitus of reumatoïde artritis tot maximaal € 200,- per kalenderjaar.

lid 10 Plastische chirurgie
ONVZ vergoedt de kosten van:

  • het corrigeren van standsafwijkingen van de oren (flaporen) bij kinderen tot 18 jaar;
  • de volgende behandelingen bij een aantoonbare lichamelijke functiestoornis:
    1. correctie van bovenoogleden;
    2. correctie van de buikwand (vetschortoperatie);
    3. het operatief vervangen van borstprothesen.

Een vergoedingsregeling kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 11 Podotherapie
ONVZ vergoedt de kosten van zorg door een podotherapeut of podoloog. Daarbij vergoedt ONVZ ook de vervaardigde podotherapeutische zolen en orthesen.

lid 12 Psoriasisdagbehandeling
ONVZ vergoedt de kosten van behandeling in een psoriasisdagbehandelingscentrum tot maximaal
€ 500,- per kalenderjaar. De behandeling vindt plaats op voorschrift van de behandelend arts.

lid 13 Sterilisatie
ONVZ vergoedt de kosten van sterilisatie. De kosten van het ongedaan maken van een sterilisatie worden niet vergoed.

lid 14 Stottertherapie
ONVZ vergoedt de kosten van stottertherapie en de maaltijd- en verblijfkosten in het betreffende instituut, als die deel uitmaken van de behandeling. De vergoeding bedraagt maximaal € 500,- voor de gehele duur van de verzekering.

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding