Inloggen MijnONVZ

Artikel 1 Privé Kamer

lid 1  
Als u in een ziekenhuis in Nederland bent opgenomen, vergoedt ONVZ de kosten van verblijf in een eenpersoonskamer, als:

  • het ziekenhuis een garantieovereenkomst met ONVZ heeft gesloten;
  • de opname medisch noodzakelijk is voor specialistisch onderzoek of behandeling.

Voor meer informatie of een overzicht van de ziekenhuizen waarmee ONVZ een garantieovereenkomst heeft gesloten, kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie artikel 6). Het overzicht van de ziekenhuizen met een garantieovereenkomst is ook te raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Ziekenhuizen met een garantieovereenkomst bieden verblijf in een eenpersoonskamer in ieder geval aan bij een geplande meerdaagse opname bij de volgende specialismen: chirurgie, gynaecologie, KNO, kaakchirurgie, orthopedie, oogheelkunde, urologie of plastische chirurgie. Bij de overige specialismen is het aanbod van de eenpersoonskamer afhankelijk van de bezetting in het ziekenhuis. Daar waar mogelijk en medisch verantwoord zal een eenpersoonskamer worden aangeboden.

lid 2 
Als u in een ziekenhuis in Nederland bent opgenomen waarmee ONVZ geen garantieovereenkomst heeft gesloten, vergoedt ONVZ de kosten van verblijf in een eenpersoonskamer bij het specialisme waarvoor u bent opgenomen. De opname moet medisch noodzakelijk zijn voor specialistisch onderzoek of behandeling.

lid 3 
ONVZ vergoedt de extra kosten van door ONVZ te regelen specifieke arrangementen. Voor meer informatie of een overzicht van deze specifieke arrangementen kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie artikel 6). Het overzicht van de arrangementen is ook te raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 4 
Als een ziekenhuis in Nederland wel eenpersoonskamers heeft, maar u er geen gebruik van kunt maken bij uw geplande meerdaagse opname, heeft u recht op een compensatie van € 75,- per opnamedag. Dit geldt dus niet als u onvoorzien in het ziekenhuis wordt opgenomen. Sommige ziekenhuizen beschikken over eenpersoonskamers uitsluitend bestemd voor patiënten die daar om medische redenen gebruik van moeten maken. Als dat het geval is, bestaat geen aanspraak op de compensatie van € 75,- per dag.

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding