Inloggen MijnONVZ

Artikel 4 Farmaceutische zorg

lid 1
ONVZ vergoedt tot maximaal € 4.540,- per kalenderjaar de kosten van:

  • geregistreerde zelfzorggeneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
  • de terhandstelling van geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
  • de eigen bijdragen voor geneesmiddelen volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
  • melatonine die alleen op voorschrift van een arts bij de apotheek verkrijgbaar is. ONVZ vergoedt geen kosten van vrij (zonder recept) verkrijgbare melatonine . Voor melatonine kunt u gebruikmaken van de bezorgdienst via ONVZ. Meer informatie vindt u in deel C (Zorgdiensten);
  • verbandmiddelen, als deze worden gebruikt voor het bedekken of verbinden van huidaandoeningen of wonden onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts en niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

ONVZ vergoedt volledig de kosten van geregistreerde geneesmiddelen voor anticonceptionele doeleinden (ter voorkoming van zwangerschap), als u 21 jaar of ouder bent.

De genees- en verbandmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend arts, medisch-specialist, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek, een apotheekhoudend huisarts of een drogisterij. Melatonine moet echter worden geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts.

 Voor de vergoeding van:

  • geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen geldt artikel 5, lid 3;
  • vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland geldt artikel 6.

lid 2
ONVZ vergoedt geen kosten van:

  • andere farmaceutische zorgdiensten dan de terhandstelling van geneesmiddelen;
  • middelen die geregistreerd staan als ‘Niet geneesmiddel’.

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding