Inloggen MijnONVZ

Artikel 3

lid 1
U bent verplicht:

  1. zich bij een zorgvraag in een ziekenhuis of polikliniek te legitimeren;
  2. de behandelend arts of medisch specialist te vragen de reden van opname bekend te maken aan de medisch adviseur, als deze daarom vraagt, met inachtneming van de privacyregelgeving;
  3. aan ONVZ, de medisch adviseur of degene belast met controle, medewerking te – laten – verlenen tot het verkrijgen van de gewenste informatie, met inachtneming van de privacyregelgeving; 
  4. ONVZ kosteloos behulpzaam te zijn bij het zoeken van verhaal op een aansprakelijke derde of een (reis)verzekeraar en bij regeling van de eigen (letsel)schade rechten van ONVZ niet te benadelen.

lid 2
U moet de originele nota’s binnen 36 maanden indienen bij ONVZ. Daarbij zijn de behandel- of leveringsdatum – dus niet de datum waarop de nota is uitgeschreven – bepalend. U kunt nota’s het beste zo snel mogelijk na ontvangst indienen in verband met eventueel te verrekenen eigen risico of eigen bijdragen.

De nota moet de Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse of Spaanse taal hebben. De nota moet ook zo zijn opgesteld dat ONVZ deze zonder verdere navraag kan afwikkelen. Als de nota in een andere taal dan de genoemde talen is opgesteld kan ONVZ vragen om vertaling – eventueel door een beëdigd tolk of vertaalbureau – op uw kosten.

lid 3
Als ONVZ een declaratie in behandeling neemt op basis van een niet originele nota – bijvoorbeeld een scan, foto of fax – dan moet u de originele nota een jaar lang bewaren. Deze termijn gaat in op het moment van het indienen van de declaratie. ONVZ kan tijdens deze termijn het origineel bij u opvragen.

lid 4
Het niet nakomen van één of meer van bovengenoemde verplichtingen kan leiden tot het niet vergoeden van de betreffende kosten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding