Inloggen MijnONVZ

Artikel 23 Generalistische Basis GGZ

lid 1
Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van Generalistische Basis GGZ zoals klinisch psychologen die plegen te bieden.

De hoofdbehandelaar is

  • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog,
  • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog,
  • BIG-geregistreerd psychotherapeut,
  • BIG-geregistreerd verslavingsarts,
  • BIG-geregistreerd psychiater, of
  • als sprake is van chronische problematiek: een verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg.

In het zorgtraject kunnen andere zorgverleners onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar zorg verlenen. Ook een internetprogramma kan hiervan deel uitmaken.

Als u de leeftijd van 18 jaar bereikt gedurende een behandeltraject bij een orthopedagoog-generalist of een kinder- en jeugdpsycholoog, vergoedt ONVZ de kosten van voortzetting van deze behandeling voor maximaal 12 maanden. In die periode wordt de behandeling afgerond of wordt gewerkt aan overdracht naar een zorgverlener, die hiervoor als hoofdbehandelaar is vermeld. Mocht afronding of overdracht in 12 maanden niet mogelijk of verantwoord zijn, dan vergoedt ONVZ de kosten van voortzetting van de behandeling door de
orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog na 12 maanden alleen als zij voor het verstrijken van de 12e maand toestemming heeft verleend.

lid 2
U moet – voor aanvang van de zorg – een verwijzing hebben van de huisarts of bedrijfsarts. Dit geldt niet voor acute zorg.

lid 3
Geen aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor:

  • behandeling van psychische klachten zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM IV-TR;
  • behandeling van aanpassingsstoornissen;
  • hulp bij werk- en relatieproblemen;
  • jeugd-GGZ: geestelijke gezondheidszorg voor jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt geregeld door uw gemeente.

Niet alle behandelingen en interventies in de GGZ voldoen aan het gestelde in artikel 2, lid 3 van de Algemene bepalingen (deel A-1) van de Basisverzekering. Behandelingen waarvan is vastgesteld of zij wel of juist niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk staan vermeld in het overzicht Psychologische interventies binnen de GGZ. U kunt dit overzicht aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

Voor vergoeding van kosten van behandeling van psychische klachten die een gevolg zijn van of samenhangen met een primair somatische (lichamelijke) aandoening geldt niet dit artikel, maar artikel 6.

lid 4
De kosten voor Generalistische Basis GGZ worden in rekening gebracht met een integrale prestatie Basis GGZ.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding