Inloggen MijnONVZ

Artikel 26 Algemeen

In voorkomende gevallen kunt u aanspraak maken op vergoeding van de kosten van andere vormen van zorg dan genoemd in deze verzekering als vaststaat dat:

  • deze zorg naar algemeen aanvaard inzicht tot een vergelijkbaar resultaat leidt, en
  • ONVZ toestemming vooraf heeft gegeven, en
  • deze zorg niet bij of krachtens de wet is uitgesloten.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding