Inloggen MijnONVZ

Artikel 5 Eerstelijnsdiagnostiek

ONVZ vergoedt de kosten van eerstelijnsdiagnostiek , uitgevoerd door een huisarts, verloskundige, eerstelijns diagnostisch centrum (EDC), productiesamenwerkingsverband of ziekenhuis.

Eerstelijnsdiagnostiek omvat diagnostiek die wordt uitgevoerd op aanvraag van een eerstelijnszorgverlener. De uitslagen komen bij deze zorgverlener terug. Het kan gaan om laboratoriumonderzoek – zoals bloedanalyses en urineonderzoek –, beeldvormende diagnostiek – zoals röntgenonderzoek – en om functieonderzoek – zoals het elektrocardiogram – .

ONVZ vergoedt de kosten voor eerstelijnsdiagnostiek alleen als deze is aangevraagd door een huisarts of verloskundige. Als de diagnostiek verband houdt met individuele zorg bij tuberculose(-infectie) of een infectieziekte kan ook een arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding de eerstelijnsdiagnostiek aanvragen.

Voor diagnostiek in verband met prenatale screening geldt niet dit artikel, maar artikel 8.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding