Inloggen MijnONVZ

Artikel 2 Beweegzorg

lid 1
Fysiotherapie en oefentherapie

ONVZ vergoedt tot tezamen maximaal negen behandelingen per kalenderjaar de kosten van behandeling door:

 • een fysiotherapeut (ook online via HelloFysio.nl);
 • een kinderfysiotherapeut;
 • een manueel therapeut;
 • een oefentherapeut Mensendieck;
 • een oefentherapeut Cesar;
 • een bekkenfysiotherapeut;
 • een oedeemfysiotherapeut;
 • een geriatriefysiotherapeut;
 • een psychosomatisch fysiotherapeut.

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling op afwijkende praktijklocaties, zoals scholen voor regulier of speciaal onderwijs, (medisch) kinderdagverblijven of Centra voor Jeugd en Gezin, alleen als ONVZ hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. ONVZ geeft alleen toestemming als er een indicatie is voor behandeling op de bedoelde locaties en sprake is van incidentele behandeling.

Wilt u weten of de zorgverlener van uw keuze aan alle opleidingsvereisten voldoet, en beschikt over de actuele kennis en ervaring die beroepsgenoten van belang vinden? Op www.onvz.nl/polisvoorwaarden vindt u meer informatie over de verschillende kwaliteitsregisters voor paramedici. Voor meer informatie kunt ook contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 2
Sportarts
ONVZ vergoedt tot maximaal € 100,- per kalenderjaar de kosten van door een sportarts uitgevoerd(e):

 • sportmedisch onderzoek;
 • sportmedisch- en inspanningsadvies;
 • sportmedische begeleiding;
 • preventief medisch onderzoek;
 • sportkeuring.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding