Inloggen MijnONVZ

Artikel 3 Zorg Assistent

Zorg Assistent omvat de Privé Kamer (artikel 1) en de dienstverlening door de ONVZ Zorg Assistent, evenals de vergoeding van de kosten van vervoer.

lid 1
Als u van tevoren weet dat u in een ziekenhuis in Nederland wordt opgenomen, heeft u recht op hulp van de ONVZ Zorg Assistent. De ONVZ Zorg Assistent:

  1. neemt vooraf contact met u op voor een intake;
  2. regelt desgewenst het vervoer naar het ziekenhuis;
  3. is bij de opname in het ziekenhuis aanwezig en maakt u wegwijs in het ziekenhuis;
  4. beantwoordt uw zorgvragen;
  5. kan desgewenst telefonisch contact met u houden, overleggen met de (medische) staf, u bezoeken en bemiddelen in thuiszorg, kinderopvang of voor hulpmiddelen. De kosten van thuiszorg, kinderopvang en hulpmiddelen vallen niet onder de dekking;
  6. begeleidt u bij ontslag;
  7. regelt desgewenst het vervoer bij ontslag uit het ziekenhuis.

lid 2
Als u onverwacht wordt opgenomen in een ziekenhuis in Nederland, heeft u recht op hulp van de ONVZ Zorg Assistent zoals genoemd in lid 1, onder d tot en met g.

lid 3
ONVZ vergoedt de kosten van vervoer van en naar een ziekenhuis binnen Nederland:

  • bij gebruik van de auto € 0,27 per gereden kilometer. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet;
  • bij taxivervoer volledig, als gebruik wordt gemaakt van een door ONVZ gecontracteerd taxibedrijf (zie artikel 6).

Het vervoer vindt plaats voor een opname waarvoor dekking bestaat volgens artikel 1 (Privé Kamer). Als de kosten van vervoer (deels) vanuit een andere (aanvullende) (zorg)verzekering worden vergoed, vergoedt ONVZ alleen de aanvulling op die vergoeding tot maximaal de in dit artikel omschreven dekking. Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding