Inloggen MijnONVZ

Deel B Omvang Dekking ONVZ Privé Zorgpakket 2014

Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten zoals hierna omschreven in de te verzekeren onderdelen van het ONVZ Privé Zorgpakket. Daarbij zijn deel A-1 en A-2 ook van toepassing. Het polisblad vermeldt welke onderdelen gesloten zijn.

Als er volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en het ONVZ Privé Zorgpakket een aanvullende dekking biedt, moet u handelen volgens de voorwaarden van de Basisverzekering of die andere zorgverzekering.

ONVZ vergoedt de kosten van zorg:

  1. tot maximaal het overeengekomen tarief tussen ONVZ en het ziekenhuis;
    • in Nederland tot maximaal het tarief volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) of een marktconform bedrag. Onder marktconform bedrag verstaat ONVZ: het door de zorgverlener in rekening gebrachte bedrag, voor zover dat in verhouding tot het door de overige zorgaanbieders in Nederland voor gelijksoortige activiteiten berekende bedrag niet onredelijk hoog is.
    • in het buitenland tot maximaal tweemaal het tarief volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) of een marktconform bedrag. Onder marktconform bedrag verstaat ONVZ: het door de zorgverlener in rekening gebrachte bedrag, voor zover dat in verhouding tot het door de overige zorgaanbieders in Nederland voor gelijksoortige activiteiten berekende bedrag niet onredelijk hoog is.
  2. bij ontbreken van een overeengekomen tarief:
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding