Inloggen MijnONVZ

Artikel 19 ONVZ Zorgassistance

lid 1
Als u door acute ziekte of een ongeval bij tijdelijk verblijf in het buitenland in een ziekenhuis wordt opgenomen, bent u verplicht direct contact op te (laten) nemen met ONVZ Zorgassistance. Hierbij dient u het relatienummer en de naam van de verzekerde op te geven. Daarnaast kunt u contact opnemen voor advies over geneeskundige hulp in noodsituaties.

ONVZ Zorgassistance is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar (zie deel C).

lid 2
Als u een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, maar tijdelijk buiten Nederland verblijft, vergoedt ONVZ extra dienstverlening door of via ONVZ Zorgassistance.

 1. Bij acute ziekte of een ongeval vergoedt ONVZ:
  • het geven van garantie op rechtstreekse betaling van zorgkosten aan de betreffende zorginstelling;
  • noodzakelijke voorschotbetalingen;
  • toezending van noodzakelijke geneesmiddelen als deze niet ter plaatse verkrijgbaar zijn;
  • de kosten van repatriëring: bij ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel bestaat aanspraak op medisch noodzakelijke repatriëring naar Nederland met de voorgeschreven medische begeleiding;
  • de noodzakelijke extra verblijfkosten als repatriëring om medische reden wel noodzakelijk maar (nog) niet mogelijk is;
  • de reiskosten van een eenmalig bezoek van uw gezinslid als repatriëring om medische reden wel noodzakelijk maar (nog) niet mogelijk is.
 2. Bij overlijden vergoedt ONVZ de kosten van:
  • vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland, of
  • begrafenis of crematie in het buitenland en overkomst van gezinsleden tot maximaal het bedrag dat vergoed zou zijn bij repatriëring van het stoffelijk overschot naar Nederland.
 3. Als u in een noodsituatie belandt, waarbij opsporing of redding noodzakelijk is, vergoedt ONVZ de kosten van opsporing en redding tot maximaal € 11.345,-.

ONVZ vergoedt de telefoonkosten gemaakt vanuit het buitenland naar ONVZ Zorgassistance.

lid 3
U geeft – voor zover nodig – toestemming aan de medisch adviseur van ONVZ Zorgassistance om bepaalde gegevens over te dragen aan de medisch adviseur van ONVZ. Dit betreft gegevens over de reden en achtergrond van de ziekenhuisopname of de repatriëring.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding