Inloggen MijnONVZ

Artikel 22 Zorg Assistent

lid 1
Als u van tevoren weet dat u in een ziekenhuis in Nederland wordt opgenomen, heeft u recht op hulp van de ONVZ Zorg Assistent. De ONVZ Zorg Assistent:

  1. neemt vooraf contact met u op voor een intake;
  2. regelt desgewenst het vervoer naar het ziekenhuis;
  3. is bij de opname in het ziekenhuis aanwezig en maakt u wegwijs in het ziekenhuis;
  4. beantwoordt uw zorgvragen;
  5. kan desgewenst telefonisch contact met u houden, overleggen met de (medische) staf, u bezoeken en bemiddelen in thuiszorg, kinderopvang of voor hulpmiddelen. De kosten van thuiszorg, kinderopvang en hulpmiddelen vallen niet onder de dekking;
  6. begeleidt u bij ontslag;
  7. regelt desgewenst het vervoer bij ontslag uit het ziekenhuis.

lid 2
Als u onverwacht wordt opgenomen in een ziekenhuis in Nederland, heeft u recht op hulp van de ONVZ Zorg Assistent zoals genoemd in lid 1 onder d tot en met g.

lid 3
ONVZ vergoedt de kosten van vervoer van en naar een ziekenhuis binnen Nederland:

  • bij gebruik van de auto € 0,27 per gereden kilometer. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet;
  • bij taxivervoer volledig, als gebruik wordt gemaakt van een door ONVZ gecontracteerd taxibedrijf (zie deel C).

Het vervoer vindt plaats voor een opname waarvoor dekking bestaat volgens artikel 20 (Privé Kamer). Als de kosten van vervoer (deels) vanuit een andere (aanvullende) (zorg)verzekering worden vergoed, vergoedt ONVZ alleen de aanvulling op die vergoeding tot maximaal de in dit artikel omschreven dekking. Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.

Voor meer informatie of het regelen van de ONVZ Zorg Assistent kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding