Inloggen MijnONVZ

Artikel 5 Alternatieve geneeswijzen


lid 1
ONVZ vergoedt de kosten van een consult bij of behandeling door een arts die alternatieve geneeswijzen beoefent, waaronder een arts-acupuncturist. De vergoeding bedraagt maximaal € 85,- per consult/behandeling met een maximum van één consult/behandeling per dag. ONVZ vergoedt maximaal € 1.250,- per kalenderjaar voor alle consulten en behandelingen tezamen.

lid 2
ONVZ vergoedt de kosten van een consult bij of behandeling door een behandelaar die alternatieve geneeswijzen beoefent, waaronder een acupuncturist. De vergoeding bedraagt maximaal € 65,- per consult/behandeling met een maximum van één consult/behandeling per dag. ONVZ vergoedt maximaal € 500,- per kalenderjaar voor alle consulten en behandelingen tezamen.
De behandelaar moet volwaardig lid zijn van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie.
Een overzicht van deze beroepsorganisaties kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of
raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 3
ONVZ vergoedt tot maximaal € 750,- per kalenderjaar de kosten van:

  • geregistreerde homeopathische of antroposofische geneesmiddelen. De homeopathische of antroposofische geneesmiddelen zijn voorgeschreven door de behandelend arts of behandelaar en geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts;
  • met de behandeling samenhangend (laboratorium)onderzoek, voorgeschreven door de in lid 1 en 2 bedoelde arts of behandelaar.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding