Uitleg eigen risico

Wat is het verplichte eigen risico?

Het verplichte eigen risico is het jaarlijkse bedrag dat verzekerden van 18 jaar en ouder zelf moeten betalen voor bepaalde medische kosten. Deze kosten worden dus niet vergoed door ONVZ. Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2017 € 385 (Hetzelfde als in 2016).

Het vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kun je zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit is niet verplicht. Je kiest dan een bedrag van € 100,
€ 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar bovenop de € 385 van het verplichte eigen risico.

Wanneer geldt het verplichte en vrijwillige eigen risico niet?

De meeste zorg die in de basisverzekering wordt vergoed, valt onder het verplichte eigen risico. ONVZ brengt het eigen risico in mindering op vergoedingen vanuit de Basisverzekering.
Daarbij is de volgorde eerst het verplichte en dan het vrijwillige eigen risico.

De volgende kosten vallen buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico:

  1. de kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes of COPD,
  2. kosten van verpleging en verzorging thuis,
  3. de kosten van door ONVZ aangewezen programma’s voor preventieve zorg, zoals stoppen met roken en ‘Beter Eten’. Een overzicht van de aangewezen programma’s voor preventieve zorg kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden,
  4. de kosten van medicatiebeoordeling bij chronisch receptplichtig medicijngebruik door een in Nederland gevestigde openbare apotheek (maar wél voor kosten van medicijnen zelf). Een overzicht van de aangewezen apotheken kun je aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden,
  5. de kosten van verloskundige zorg en kraamzorg,
  6. de kosten van nacontrole en vervoer als je donor bent bij een orgaantransplantatie,
  7. hulpmiddelen in bruikleen.

Wil je precies de beschrijving van deze uitsluitingen lezen, dan verwijzen wij je naar onze polisvoorwaarden.

 

Pon logo

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Meer informatie
Pon stempel

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding