Inloggen Digitaal Portaal

Kan een klant de collectieve verzekering opzeggen bij uitdiensttreding?

Dit kan als de klant via een nieuwe werkgever deelneemt aan een andere collectiviteit (en dit ook kan aantonen) en als het nieuwe dienstverband direct aansluit op het oude.

In andere gevallen wordt de polis (basisverzekering en aanvullende verzekering) voorgezet op individuele basis, ten minste tot de contractsvervaldatum van 1 januari in het nieuwe jaar. Omdat de collectieve korting wegvalt, is de premie iets hoger.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding