Inloggen Digitaal Portaal

Kunnen ouders worden meeverzekerd in de collectieve verzekering van een klant als zij in hetzelfde huis wonen?

Ja, dit kan indien de ouders met de deelnemer duurzaam samenwoont en (ii) een gemeenschappelijke huishouding voert. De verzekeringnemer dient in deze aan te tonen dat de mee te verzekeren ouders voldoen aan de criteria van wat wordt verstaan onder duurzaam samenwonen. Zoals een gezamenlijke GBA-adres, voor gezamenlijke financien een huishouding voeren, dan wel op andere wijze dient aangetoond te worden dat partijen met elkaar duurzaam samenwonen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding