Inloggen Digitaal Portaal

Communicatie december 2014

Overzicht veranderingen

Digitaal aanvragen van verzekeringen
Bij ONVZ kunt u eenvoudig verzekeringen aanvragen. Digitaal Portaal is hiervoor het aangewezen kanaal. Groot voordeel van gebruik van dit portaal is dat u de status van nieuwe aanvragen die via Digitaal Portaal zijn ingestuurd, direct online kunt volgen. Dit kan vanaf 8 december a.s.. De status heeft drie fases: “in behandeling”, “geaccepteerd” en “afgewezen”. Via Digitaal Portaal bent en blijft u goed geïnformeerd  over de status van de bij ONVZ ingediende aanvragen.

Nieuw e-mailadres voor aanvragen
Voor het aanvragen van nieuwe verzekeringen maakt u bij voorkeur gebruik van Digitaal Portaal. Mocht u echter geen toegang hebben tot Digitaal Portaal, of heeft u een papieren aanvraag van de klant, dan kunt u, naast wijzigingen ven lopende polissen, uw aanvraag sturen naar het nieuwe e-mailadres mijnaanvraag@onvz.nl. Via deze weg bent u verzekerd van snelle en deskundige afhandeling van uw aanvraag. Het e-mailadres vo@onvz.nl kunt u nog steeds gebruiken voor andere zaken dan bovenstaande.

Aanbieden polisblad en royementsbrief
De mogelijkheid voor verzekeringsadviseurs om zelf polisblad en royementsbrief bij hun verzekerden aan te bieden blijft bestaan, hoewel ONVZ die verzending ook voor haar rekening kan nemen. Toezending van kopieën verandert wél, want die sturen wij u voortaan digitaal toe in pdf formaat. Bij meerdere polissen op een dag worden de pdf-documenten samengevoegd in één e-mail. Wanneer u er de voorkeur aan geeft om een polisblad of royementsbrief zelf aan uw klanten aan te bieden, ontvangt u nog maar één exemplaar van het betreffende document. Uw eigen kopie-exemplaar ontvangt u digitaal van ONVZ.  Dit geldt voor alle nieuwe polissen en mutaties vanaf 1 januari 2015.

Gemak en service via Digitaal Portaal
Met Digitaal Portaal kunt u verzekerden aanmelden of bijschrijven op bestaande polissen.
U kunt van verzekerden de polisgegevens raadplegen en aanpassen. Bovendien kunt u eenvoudig offertes aanmaken voor nieuwe verzekerden en uw gegevens beheren.

Digitaal Portaal biedt u, bijvoorbeeld op het gebied van administratie en beheer, gemak en service:

  • snel en gemakkelijk uw administratie bijhouden
  • beheer van het e-mailadres waarop u de digitale post van ONVZ wilt ontvangen
  • uw portefeuille bekijken
  • uw rekening courant en borderel bekijken
  • rechtstreeks nieuwe verzekerden inschrijven
  • eenvoudig wijzigingen doorvoeren
  • online offertes maken
  • collectieve aanvraagformulieren en premietabellen maken

Ook voor extra service en support kunt u terecht in Digitaal Portaal. Denkt u bijvoorbeeld aan het downloaden van gratis marketingmaterialen.

Van papier naar digitaal
Een belangrijk uitgangspunt van onze dienstverlening is dat wij u, waar mogelijk, alle documenten, in digitale vorm kunnen gaan aanbieden. Vanaf 2015 geldt dat bijvoorbeeld voor rekening courant en borderel. Ook kopieën van documenten die u gewend was op papier te ontvangen (zoals polisbladen) zullen wij u dan digitaal toesturen. Dit gebeurt in eerste instantie via e-mail met bijlage. Op termijn zal dit via het ADN-netwerk kunnen worden toegestuurd. Ook als u als verzekeringsadviseur nog geen gebruik maakt van ADN, zullen wij u digitaal gaan aansluiten. Wij zullen u daarover de komende maanden verder informeren, net zoals over de ontwikkelingen van clientenportaal MijnONVZ.

Communicatie via MijnONVZ
In onze dienstverlening aan verzekerden is het clientenportaal MijnONVZ een belangrijke en onderscheidende schakel. Voor veel verzekerden is het inmiddels de normaalste zaak van de wereld om op elk gewenst moment de eigen gegevens te kunnen inzien en muteren. Daarnaast kunnen verzekerden de mobiele applicatie van ONVZ downloaden op hun smartphone en tablet. Dankzij deze app hebben zij zorgpas en vergoedingsoverzicht altijd digitaal bij de hand en kunnen zij snel en eenvoudig hun declaraties indienen.

Overzicht medische kosten per post
Steeds meer mensen met een zorgverzekering bij ONVZ kiezen voor het gemak van het digitaal afhandelen van hun verzekeringszaken. Via het cliëntenportaal MijnONVZ hebben zij op één plek toegang tot al hun gegevens, waaronder het overzicht van medische kosten.
Maken uw verzekerden gebruik van MijnONVZ en ontvangen zij nog documenten op papier? Zij kunnen via MijnONVZ aangeven dat ze alle correspondentie digitaal willen ontvangen.

Afstappen van acceptgiro’s
ONVZ promoot premiebetaling door middel van automatische incasso of iDeal. Incasseert
u nog premies via acceptgiro’s? Maakt u de desbetreffende verzekerden dan attent op de mogelijkheid van betalen via automatische incasso of iDeal.

Cliëntnummer verdwijnt, omnummeren noodzakelijk
Het nieuwe administratiesysteem van ONVZ gaat op een andere wijze om met de identificatie van klantnummers dan ons huidige systeem.
Zo gaat volgens onderstaand schema in OHI de verzekerde worden geïdentificeerd op verschillende niveaus:

Oude Systeem Nieuwe systeem
Een uniek cliëntnummer voor de hoofdverzekerde en meeverzekerde gezinsleden. Polisnummer voor de hoofdverzekerde, één polisnummer voor het gehele gezin.
Niet van toepassing Relatienummer voor iedere verzekeringnemer en iedere meeverzekerd gezinslid.
Polisnummer voor ieder gezinslid voor zijn basis- en aanvullende verzekering(en). Dekkingscode voor ieder gezinslid voor zijn basis- en aanvullende verzekering(en).

Heeft u uw administratie ingericht op clientnummer, dan wijzigt er niets. De ADN berichten blijven dit oude clientnummer houden, alleen wordt dat nu polisnummer genoemd.

Let op: Indien u ADN berichten van ONVZ ontvangt en u heeft uw administratie ingericht op het niveau van polisnummer (volgens ons huidige systeem), dan is omnummering in uw administratie noodzakelijk. ONVZ zal deze omnummering geautomatiseerd ondersteunen voor de volgende administratiesystemen : ANVA, CCS en Dias. Voor andere administratiesystemen leveren wij de omnummering op het laagste niveau in Excel (als CSV-bestand) aan.
Wilt u van ONVZ het omnummerbestand ontvangen? Neemt u dan contact op met onze afdeling verkoopondersteuning via vo@onvz.nl met vermelding van uw agentschapsnummer en de berichtinhoud  “CSV bestand omnummering”.

Incasso-traject bij werkgevers
Het nieuwe administratiesysteem heeft eveneens gevolgen voor het incassotraject bij werkgevers die het premie-incasso van hun werknemers uitvoeren. Bij veel werkgevers leverde het oude systeem vragen op omdat betalingen aan derden via een rekening courant (zeker bij internationale ondernemingen) een onbekende werkwijze was.
Dit incassotraject verandert vanaf december 2014. Wij gaan met duidelijke facturen werken waardoor een eenvoudiger financiële administratie te hanteren is. Werkgevers die de premie van hun werknemers aan ONVZ voldoen, ontvangen van zowel de prolongatie als de polismutaties één factuur met acceptgiro. Deze bedragen dienen direct aan ONVZ te worden voldaan.

Premie en provisienota’s
Voor wat betreft premie en provisienota’s wijzigt de werkwijze voor verzekeringsadviseurs met tussenpersoon-incasso nauwelijks.  In de oude situatie ontving u bij mutaties een premienota en een provisienota waarvan u één exemplaar aan de verzekerde gaf. In ons nieuwe systeem zullen wij beide vervangen door één boekingsnota, waarop direct uw provisie staat vermeld. Verzekerden ontvangen alleen een kopie polis, zonder de premienota. De specificatie staat op uw boekingsnota. Mochten er vragen rijzen over de specificatie, dan verwijzen wij verzekerden graag naar MijnONVZ, waarin de verzekerde alle informatie vindt die van belang is voor premieverrekening met ONVZ.

Vanaf medio december 2014  zullen wij deze documenten als pdf via e-mail aan u toesturen. U vindt de gegevens van de boekingsnota natuurlijk terug in de rekening courant in Digitaal Portaal. Verzekerden die het incasso direct aan ONVZ voldoen via maatschappij-incasso, ontvangen bij het polisblad een brief met daarin een toelichting over de opbouw van het verschuldigde termijnbedrag en premieverrekening.


 

Heeft u vragen?

Ma-vrij08:30 - 17:30 uur

vo@onvz.nl

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding