Inloggen Digitaal Portaal

Verzuim & Inkomen

Elk jaar stelt het UWV de WGA gedifferentieerde premies vast voor grote en kleine bedrijven. Ook is de correctiefactor om de gedifferentieerde premie per bedrijf te berekenen vastgesteld. Verder zijn de maximumpremies van het UWV voor veel bedrijven een zware financiële belasting. De ONVZ WGA-Eigen risicodragen kan voor uw relaties veel voordeel opleveren.

Vanaf 1 januari 2012 is de minimumpremie voor grote bedrijven 0,13%. Voor kleine bedrijven is de minimumpremie 0,48% over de loonsom. De correctiefactor om de gedifferentieerde premie per bedrijf te berekenen, is verhoogd naar 1,90. Dat betekent dat een WGA uitkering (in 2010) die door het UWV aan een (ex-) werknemer wordt uitgekeerd met een factor 1,90 aan een werkgever wordt doorberekend. In het publieke bestel financiert een werkgever daarmee zijn eigen uitkeringslasten.

Maximumpremies

Naast minimumpremies hanteert het UWV ook maximumpremies. Voor grote bedrijven is dit 2,12%, voor kleine bedrijven 1,59%. In het meest ongunstige geval kan de premie van een klein bedrijf in één jaar oplopen van 0,48% naar 1,59%! Genoeg reden om de situatie samen met uw relaties vóór 1 april 2012 te inventariseren en een bewuste keuze voor de ONVZ WGA-Eigen risicodragen te maken.

Voordelen ONVZ

ONVZ biedt een aantal voordelen ten opzichte van het UWV. Zo staat de premie van ONVZ tot 1 januari 2016 vast. Ook is deze premie aanzienlijk lager dan de minimumpremie die het UWV voor kleine werkgevers hanteert. Bovendien begint ONVZ direct met de aanpak van het verzuim. Zo zorgen wij ervoor dat een zieke medewerker zo snel mogelijk weer op de been is. Het UWV begint daar pas veel later mee, waardoor verzuimlasten enorm kunnen oplopen. De WGA instroom leidt vervolgens tot een hogere gedifferentieerde WGA premie zodat een onderneming voor extra kosten komt te staan.

Opzeggen vóór 1 april 2012

Indien uw relaties per 1 juli 2012 uit het publieke bestel willen treden, dan dient u dit vóór 1 april a.s. bij de Belastingdienst te melden. Dat betekent dat uw relaties weggaan bij het UWV en WGA-Eigen risicodrager worden. Bij ONVZ bijvoorbeeld.
Wanneer u wilt dat wij alles voor u regelen, dan moet de complete aanvraag bij ons binnen zijn vóór 23 maart 2012. Stuurt u beide formulieren vóór die datum naar ons terug, zodat ONVZ voor een snelle afhandeling kan zorgdragen. Wij maken het u graag zo gemakkelijk mogelijk!

Belangrijk

Heeft een werkgever zieke medewerkers in dienst waarvan de eerste ziektedag ligt vóór 1 juli 2010? Of is er WGA instroom geweest sinds de invoering van de WGA in 2006? Dan is het belangrijk om nader te onderzoeken of uittreden voor deze werkgever interessant is.

Meer informatie

Heeft u vragen over de WGA-Eigen risicodragen van ONVZ? Neem dan contact op met één van onze medewerkers van Intern Relatiebeheer via 030 639 6539. Zij helpen u graag verder.

Artikelen ONVZ Nieuws 7 maart 2012

Heeft u vragen?

Ma-vrij08:30 - 17:30 uur

vo@onvz.nl

Contact
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding