Inloggen Digitaal Portaal

De voordelen van de BeterWerkenCoach

Veel werkgevers kunnen hulp gebruiken bij lastige zaken als verzuimbegeleiding en preventie. Als ondersteuning biedt ONVZ de BeterWerkenCoach. Door de BeterWerkenCoach in te schakelen beperkt u bijvoorbeeld het aantal ziektedagen van uw medewerkers.
Om te laten zien welke toegevoegde waarde de BeterWerkenCoach voor uw klanten heeft, geeft ONVZ graag meer inzicht aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.

Wachtlijst bemiddeling

Een medewerker van uw klant heeft rugklachten en wordt door de huisarts doorverwezen naar een orthopeed. Bij het lokale ziekenhuis bedraagt de wachttijd voor een eerste consult zes weken. Dankzij de bemiddeling van de BeterWerkenCoach is de wachttijd teruggebracht naar één week. Zo komt de medewerker eerder in het behandeltraject terecht en kan dus sneller weer aan het werk. Het voordeel voor de medewerker is dat hij minder lang in onzekerheid zit en de bemiddeling voor snellere hulpverlening uit handen wordt genomen.

De griepprik

Soms is het met vrij eenvoudige middelen mogelijk om ziekte te voorkomen of te beperken. Bijvoorbeeld met de griepprik. Een medewerker met griep verzuimt gemiddeld twee weken. Dit kost de onderneming tien werkdagen à € 250,- ofwel € 2.500,-. Door preventief per medewerker € 15,- (de kosten van de griepprik) te investeren, kan griep worden voorkomen. U kunt met ONVZ contact opnemen om de griepprik voor de ondernemingen in uw portefeuille te laten uitvoeren. De kosten van de griepprik voor de medewerkers die verzekerd zijn bij ONVZ, worden vergoed vanaf Vrije keuze Benfit.

Training medewerkers met zwaar fysiek werk

Bij zwaar fysiek werk is er een grotere kans op uitval door lichamelijke klachten. Door medewerkers bewust te maken hoe zij hun werk veilig en op een gezonde manier kunnen doen, wordt de kans op uitval beperkt. Investering in een training zoals bewustwording en tiltechniek, bedraagt ongeveer € 2.500,- voor 30 medewerkers. Een medewerker met rugklachten die bijvoorbeeld vier weken verzuimt kost € 5.000,- (20 x € 250,-). Ofwel, een investering die zich snel terugverdient.

Gesprekstraining aan leidinggevenden bij frequent kort verzuim van medewerkers

Medewerkers die regelmatig één of twee dagen verzuimen, zijn vaak een groot ongemak en een grote kostenpost voor een onderneming. In veel gevallen kan een goed gesprek tussen een leidinggevende en een medewerker een verandering betekenen. Omdat niet elke leidinggevende over de juiste kwaliteiten beschikt om zo’n gesprek te voeren, kan een gesprekstraining helpen het verzuim te verminderen. De kosten van een dergelijke training bedragen ongeveer € 995,- per leidinggevende.

Verzuim door psychische oorzaken

Bij medewerkers met psychische klachten kan door een interventie van één van onze zorgproviders langdurig verzuim worden voorkomen. Van de deelnemers aan een interventie is 95% binnen drie maanden na afronding van het programma weer volledig arbeidsgeschikt. Van intake tot en met eindgesprek duurt de interventie zes tot acht weken. Hiermee wordt een gemiddeld behandeltraject verkort met zes tot tien weken. Een investering vanaf € 2.780,- voor een interventie levert uiteindelijk een loonkosten besparing voor uw cliënt op van
€ 7.500,- tot mogelijk wel € 12.500,-.

De BeterWerkenCoach, ook voor uw klanten

Wilt u weten wat de BeterWerkenCoach voor uw klanten kan betekenen? Neemt u dan contact met ons op via 030 – 639 64 10.

Artikelen ONVZ Nieuws Juli 2012

Heeft u vragen?

Ma-vrij08:30 - 17:30 uur

vo@onvz.nl

Contact
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding