Inloggen Digitaal Portaal

Vitaliteit

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat ONVZ steeds vaker bedrijven ondersteunt bij het ontwikkelen van gezondheidsmanagement en het regelen van vitaliteitstrajecten. Maar wij gaan ook een stapje verder op het gebied van verzuimmanagement.

Een praktijkvoorbeeld

Een collectieve klant in de chemische industrie heeft twee divisies met verschillende werkzaamheden. Eén van de divisies is een laboratorium waar veel onder hoge tijdsdruk wordt gewerkt. Het verzuim is hier structureel hoog, namelijk meer dan 10%. Leidinggevenden weten niet goed hoe zij dit percentage omlaag moeten brengen. Binnen het bedrijf is aanspreken op verzuim en werknemers confronteren met een ongezonde levensstijl niet echt gebruikelijk. Toch wil het bedrijf dit hoge verzuim aanpakken.

Inzet diverse trajecten

Door bemiddeling van onze BeterWerkenCoach (BWC) heeft die collective klant een met ONVZ samenwerkende serviceprovider ingeschakeld. De BWC heeft na een oriënterend gesprek een traject voorgesteld waarbij de aanpak van verzuim wordt verbeterd. Er is een coachingstraject ingezet voor de leidinggevenden, gericht op het voeren van verzuimgesprekken. Ook zijn de rechten en plichten van leidinggevenden en werknemers duidelijk gemaakt. Daarnaast is er informatie gegeven over de Wet Poortwachter en is een aantal verbetervoorstellen gepresenteerd voor de samenwerking tussen leidinggevenden, HR en casemanagers binnen een bedrijf.

Resultaten

De leidinggevenden en HR-manager zijn erg tevreden over de ervaring met dit coachingstraject. Zij verwachten dat hiermee een goede aanzet is gegeven om het verzuim structureel te verlagen. Verder zien zij nu dat een leidinggevende medewerkers ook preventief kan ondersteunen. Zo is bijvoorbeeld voor een medewerker een preventief begeleidingstraject ingezet om beter om te gaan met stress. Deze medewerker wordt nu begeleid door de psycholoog van onze serviceprovider.

Uw voordeel

In dit voorbeeld is door de BeterWerken Coach van ONVZ een werkgever ondersteund in een interessant werkgeversvraagstuk. Dit keer op het terrein van verzuimmanagement, een gebied dat nauw verbonden is met gezondheid en vitaliteit. In gesprekken die u met werkgevers voert, komen dergelijke vraagstukken waarschijnlijk ook aan de orde. U kunt dit voorbeeld dan goed gebruiken. Hiermee laat u zien dat u meedenkt in het belang van het bedrijf en van de werknemer. Bovendien wordt daardoor duidelijk dat u de kennis en expertise van ONVZ altijd achter de hand heeft.

Artikelen ONVZ Nieuws Mei 2012

Heeft u vragen?

Ma-vrij08:30 - 17:30 uur

vo@onvz.nl

Contact

LijfStijl

Beantwoord een aantal vragen over je "lijf" en je "leefstijl" en ontdek je LijfStijl score!


Doe de LijfStijl test
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding