Inloggen Digitaal Portaal

ONVZ geeft extra korting bij hoog eigen risico

Steeds meer verzekerden kiezen voor een verhoogd eigen risico op de basisverzekering. ONVZ speelt hier op in met een extra korting voor verzekerden die hun eigen risico maximaal verhogen. Deze aantrekkelijke premieverlaging kan ook voor uw klanten interessant zijn.

Verplicht en vrijwillig eigen risico

De overheid heeft bepaald dat in 2014 het eigen risico op de basisverzekering € 360,- per verzekerde bedraagt. Dit eigen risico is verplicht. Verzekerden kunnen desgewenst zelf kiezen voor een hoger eigen risico. Daar staat dan een premieverlaging tegenover.
De afgelopen jaren hebben steeds meer verzekerden gekozen voor een hoger vrijwillig eigen risico. De meeste verzekerden kiezen voor de maximale verhoging van het vrijwillig eigen risico met € 500,-. Het totale eigen risico bedraagt dan € 860,-.

Meer korting, minder premie

In 2014 verhoogt ONVZ de korting aanzienlijk voor verzekerden met het maximale eigen risico. De korting op de basisverzekering gaat
€ 300,- per jaar bedragen, tegen € 180,- in 2013. Kiezen uw klanten voor het hoogste eigen risico, dan betalen ze dus € 25,- minder premie per maand. Bij deelname aan het Individueel Zorgcollectief bedraagt de premie zelfs minder dan € 72,- per maand. Meer informatie over het Individueel Zorgcollectief vindt u in een apart artikel in deze nieuwsbrief.

Aanpassing Digitaal aanvraagproces extra eigen risico

Omdat de korting voor de vrijwillig eigen risicovariant voor € 500,- is verhoogd, maar de andere eigen risicovarianten ongewijzigd zijn gebleven, is ons digitale aanvraagproces aangepast. In ons digitale aanvraagproces zijn de extra eigen risicovarianten van € 100,-
€ 200,- € 300,- en € 400,- niet meer te kiezen bij een nieuwe aanvraag. Deze keuzes zijn niet alleen verborgen omdat deze tussen varianten vrijwel niet worden gekozen, maar ook omdat de overige risico varianten financieel niet meer aantrekkelijk zijn door de premiekorting die je ontvangt bij een eigen risico van € 860,-

Meer informatie

Heeft u vragen over onze premies in 2014? Neemt u dan contact op met uw relatiemanager. U kunt ook een e-mail sturen naar vo@onvz.nl.

Artikelen ONVZ Nieuws December 2013

Heeft u vragen?

Ma-vrij08:30 - 17:30 uur

vo@onvz.nl

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding