Inloggen Werkgeversportaal

Hoe werkt incasso via de werkgever?

Borderel

In eerste instantie ontvangt u halverwege de maand een borderel. Dit is een overzicht van de termijnpremies, voor de deelnemers aan het collectieve contract, die wij u voor de volgende periode in rekening brengen. Aan de hand van deze borderel kunt u per werknemer een nota opmaken. Eventuele correcties kunt u aan ons doorgeven.

Nota’s

Bij nota’s vindt u de bedragen voor personeel dat in- of uitgeschreven is bij het collectief contract of voor personeel waarbij wijzigingen in het poliscontract hebben plaatsgevonden. Als u bij de correspondentieafspraken van uw agentschap dit heeft aangegeven, dan ontvangt u een nota voor werknemer en een kopie/afschrift voor uzelf.

Rekening-courant

Een rekening-courant is een lopende rekening tussen u en ONVZ. In uw maandelijks rekening-courant overzicht staan alle financiële boekingen van de voorgaande kalendermaand vermeld. De prolongatie-premie is gelijk aan het bedrag van de borderel. Tevens boeken wij eventuele nota’s in de rekening-courant, onder vermelding van het cliëntnummer en de naam van de verzekerde.

U ontvangt rond de 5e werkdag van de maand uw rekening-courant op papier. Dit bedrag dient voor de eerste dag van de volgende maand betaald te zijn.

U kunt uw rekening-courant ook digitaal bekijken via het Werkgeversportaal. Wilt u per e-mail op de hoogte gebracht worden zodra er een nieuwe rekening-courant beschikbaar is? Dan kunt u dit zelf regelen via uw Werkgeversportaal account bij Mijn gegevens.

Uw betalingen boeken wij in de rekening-courant onder vermelding van Uw afdracht. Een rekening-courant wordt altijd achteraf gegenereerd. Voorbeeld: De rekening-courant die in januari beschikbaar komt, heeft betrekking op de voorafgaande periode: 1 t/m 31 december. De rekening-courant van februari betreft de periode 1 t/m 31 januari. Enz.

Mocht het saldo te uwen gunste uitkomen, dan maken wij dit bedrag over op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

Wanneer u een wijziging heeft in uw adres of bankrekeningnummer, dan ontvangen wij dit uiteraard graag zo snel mogelijk. U kunt zelf uw adres-/contactgegevens en rekeningnummer via het Werkgeversportaal aanpassen bij Mijn gegevens.

Helaas is het (nog) niet mogelijk om gebruik te maken van automatische incasso. Mocht dit wijzigen, dan laten wij u dit weten via het Werkgeversportaal.

Heeft u vragen over uw rekening-courant, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 639 65 66. Of een e-mail sturen naar vo@onvz.nl.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 65 66

Ma-vrij8.30 - 17.30 uur

vo@onvz.nl

Offerte aanvragen

Contact
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding