Inloggen Werkgeversportaal

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene bepalingen

lid 1
De Algemene bepalingen ONVZ Aanvullende Verzekering zijn van toepassing op ONVZ Zó-fit. Deze Algemene bepalingen zijn bijgevoegd.

lid 2
Als een bepaling van de polisvoorwaarden ONVZ Zó-fit in strijd is met die van de Algemene bepalingen ONVZ Aanvullende Verzekering, gaat de bepaling van ONVZ Zó-fit voor.

lid 3
De ingangsdatum is de dag waarop ONVZ het verzoek tot het sluiten van ONVZ Zó-fit heeft ontvangen. Op verzoek van de verzekeringnemer kan dit ook een latere dag zijn, maar nooit een eerdere.

lid 4
Daar waar in artikel 12 (Uitsluitingen) van deel A-1 van de Algemene bepalingen staat ‘dekking van kosten voor’ moet u lezen: ‘aanspraak op uitkering (in natura)’.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding