Inloggen Werkgeversportaal

Aandachtspunten

Iedere werkgever of HR-manager staat wel eens voor de vraag: waarom draaien medewerkers niet lekker? Hoe komt het toch dat ze uitvallen? Meestal zijn er verschillende oorzaken. Maar voorkomen is en blijft beter dan genezen. Check onderstaande aandachtspunten eens voor uw eigen oranisatie en kijk of u hier in uw vitaliteitsbeleid op in moet gaan:

 1. Epidemie
  Allereerst kunnen er simpele verklaringen zijn voor de uitval, zoals een griepepidemie. Dan vertoont het aantal zieken tijdelijk een sterke piek. Ter preventie kunt u denken aan een griepprik of het extra schoonmaken van de werkplekken.
 2. Aan de druk ontsnappen
  Medewerkers moeten steeds meer voldoen aan andere eisen, flexibel zijn. Dat kan niet iedereen opbrengen, vooral niet als de begeleiding onvoldoende is en de werkdruk hoog. Om aan de druk te ontsnappen, melden medewerkers zich dan ziek.
 3. Onprettige werkomgeving
  Een werkplek die niet arbo-proof is kan leiden tot een hoger verzuim. Zaken als luchtkwaliteit en slecht licht kunnen tot een reeks van vage klachten en uiteindelijk tot verzuim leiden. In een prettige werkomgeving komt minder verzuim voor.
 4. Managementstijl
  De werksfeer en de managementstijl kunnen zowel positief als negatief werken op het verzuim. Door de grotere verantwoordelijkheid en kennis van medewerkers, accepteren zij geen ‘ouderwets-autoritaire’ managementstijl meer. Medewerkers die niet gehoord worden, willen hun protest wel eens uiten door een tijdje te verzuimen.
 5. Werktempo
  Mensen die niet of nauwelijks hun werktempo en werklast kunnen bepalen, zullen eerder uitvallen dan anderen. Medewerkers in productiebanen zoeken soms vrijheid door af en toe te verzuimen.
 6. Weinig uitdaging
  Als de ontwikkeling in het werk stilstaat en medewerkers geen mogelijkheden hebben om hun vleugels uit te slaan, kan de lust om te werken verdwijnen. De balans slaat dan sneller door naar ziekmelden als er iets is.
 7. Niet nuttig voelen
  Mensen merken soms niet wat de zin is van hun werk. Als dan hun bijdrage aan het grotere geheel ook niet zichtbaar is, ontstaat op een gegeven moment de gedachte ‘wie mist mij?’ Dan is de grens om eens een dagje te verzuimen laag.

Medewerkers die niet gehoord worden, willen hun protest ook nog wel eens uiten door een tijdje te verzuimen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding