Wijkverpleging

In 2017 is een aantal aanpassingen doorgevoerd in de Wijkverpleging die van invloed kunnen zijn op u. De declaratiestandaard AW-319 v1.4 wordt vanaf 1 januari 2017 gebruikt voor het declareren van Wijkverpleging, Zintuiglijk Gehandicapten en Eerstelijnsverblijf. In dit document worden de belangrijkste wijzigingen voor 2017 inzichtelijk gemaakt. Ook vindt u hier informatie over de uitvoeringsaspecten van de integrale prestatie wijkverpleging en de bijbehorende doelgroepenregistratie.

De zorginkoop voor Wijkverpleging gebeurt voor 2017 door de inkooporganisatie Multizorg VRZ. Heeft u algemene contractvragen over Wijkverpleging? Dan kunt u een e-mail sturen naar contractbeheer@multizorgvrz.nl. U kunt natuurlijk ook altijd telefonisch contact opnemen, via  030 686 91 77. 

Zvw-pgb

Als Wijkverpleegkundige of Kinderverpleegkundige kunt u worden benaderd door verzekerden voor een indicatiestelling voor een Zvw-pgb voor Wijkverpleging. Ook als de klant niet de intentie heeft om verder zorg bij u af te nemen. Als Wijkverpleegkundige of Kinderverpleegkundige niveau 5 vult u deel 1 van het Zvw-pgb aanvraagformulier in, dit is de indicatiestelling. De indicatiestelling kan worden gedeclareerd met de code 1008 Indicatiestelling en evaluatie voor PGB Verpleging en Verzorging.

Declareren

Vecozo:
Declaraties dient u in via Vecozo. Hier leest u hoe dit precies werkt. Als u schriftelijk declareert bij ons, wordt de nota verrekend met de verzekerde. Daarnaast is er een landelijk declaratieprotocol voor Wijkverpleging.

De declaraties moeten per prestatiecode (m.u.v. 1039 en 1040) in eenheden van vijf minuten worden aangeleverd. U kunt de eenheden afronden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten over de in te dienen declaratieperiode.

Bijvoorbeeld: 98 minuten zorg rondt u af op 100 minuten zorg en 72 minuten zorg rondt u af op 70 minuten zorg.

Bij de declaratie moet de AGB-instellingscode worden vermeld.

Heeft u nog vragen?

ONVZ Zorgverzekeraar wil de verzekerde, maar ook u als zorgverlener zo goed mogelijk van dienst zijn. U kunt tijdens kantooruren met uw vragen bij de afdeling Zvw-pgb terecht via telefoonnummer 030 639 64 17.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of de door u gegeven zorg wordt vergoed? Kijkt u dan in de vergoedingswijzer. Hierin staat  extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. De vergoedingswijzer geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding