Informatie voor zorgverleners: Farmacie

Wijzigingen vanaf 1 januari 2015

1. Vergoeding over te hevelen oncolytica 2015

Besluit overheid

Per 1 januari 2015 vallen de ’’overige’’ oncolytica niet meer onder de aanspraak Farmacie (Basisverzekering artikel 19), maar onder de aanspraak Medisch specialistische zorg (Basisverzekering artikel 6). Dit is een besluit van de overheid. Alleen een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) mag per 1 januari 2015 deze geneesmiddelen leveren en declareren.

Om welke geneesmiddelen gaat het?

Het gaat om de volgende middelen:

ALKYLERENDE MIDDELEN

 • CYCLOFOSFAMIDE
 • CHLOORAMBUCIL
 • MELFALAN
 • BUSULFAN
 • THIOTEPA
 • LOMUSTINE
 • TEMOZOLOMIDE

ANTIMETABOLIETEN

 • TIOGUANINE
 • FLUDARABINE
 • CYTARABINE
 • CAPECITABINE
 • TEGAFUR, COMBINATIEPREPARATEN

ALKALOIDEN EN OVERIGE NATUURLIJKE PRODUCTEN

 • VINBLASTINE
 • VINCRISTINE
 • ETOPOSIDE
 • TENIPOSIDE

CYTOTOXISCHE ANTIBIOTICA EN VERWANTE VERBINDINGEN

 • DACTINOMYCINE
 • EPIRUBICINE
 • IDARUBICINE
 • MITOXANTRON
 • BLEOMYCINE
 • MITOMYCINE

OVERIGE ONCOLYTICA

 • CISPLATINE
 • PROCARBAZINE
 • AMSACRINE
 • HYDROXYCARBAMIDE (ALLEEN HYDREA)
 • ESTRAMUSTINE
 • TRETINOINE (ALLEEN VESANOID CAPSULE)
 • TOPOTECAN
 • ANAGRELIDE
 • RUXOLITINIB

IMMUNOSUPPRESSIVA

 • THALIDOMIDE

Overgangsregeling

Middelen die in kuurschema’s gebruikt worden, moeten vanwege medicatieveiligheid bij het gebruik per kuur afgeleverd worden.

 • Alle per 2015 over te hevelen oncolytica die in kuurschema gebruikt worden, die in
  2014 worden afgeleverd en uiterlijk 5 januari 2015 worden gestart en waarvan de
  gebruikstermijn van de aflevering doorloopt in 2015, worden per kuur uitgeleverd en
  gedeclareerd in 2014.
 • Wij vragen apothekers om de per 2015 over te hevelen oncolytica die continu gebruikt worden, die in 2014 worden afgeleverd en waarvan de gebruikstermijn van de aflevering doorloopt in 2015 om de geneesmiddelen in de kleinst mogelijke verpakkingshoeveelheid af te leveren.

Uitzondering: Behandeling in het buitenland

Als een verzekerde onder behandeling is bij een medisch specialist in het buitenland en deze geneesmiddelen bij een Nederlandse apotheek haalt, vergoeden wij deze kosten ook. Om te voorkomen dat de verzekerde met een hoge rekening geconfronteerd wordt, is het noodzakelijk dat wij een overeenkomst met de apotheek sluiten. Door deze overeenkomst kan de apotheek de kosten rechtstreeks bij ons declareren. Als de verzekerde de gegevens van de apotheek aan ons doorgeeft, nemen wij contact op met de betreffende apotheek. Apothekers kunnen voor het sluiten van een overeenkomst ook zelf direct contact opnemen met Joep Duijnstee (jduijnstee@onvz.nl) van het Kennis- en inkoopcentrum.

2. Dieetpreparaten

Dieetpreparaten zijn vanaf 2015 door ZN in groep vier van bijlage 2 geplaatst. U kunt als apotheker beoordelen of het geneesmiddel aan de gestelde criteria voor vergoeding voldoet. Gebruikt u hiervoor een schriftelijke verklaring van de (huis)arts samen met een volledig ingevuld aanvraagformulier. Gebruik hiervoor de onderstaande formulieren:

Basisverzekering

Vrije prijzen
Wij hanteren in onze contracten met apotheekhoudenden een realistisch prijsbeleid voor zowel prestaties als geneesmiddelen. Voor niet gecontracteerde apotheekhoudenden geldt dat wij de declaraties toetsen aan marktconforme tarieven en conform uitbetalen.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of bepaalde (genees)middelen worden vergoed? In de vergoedingswijzer kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. De vergoedingswijzer geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Direct contact

Tel 030 639 62 60

Contact