Polisvoorwaarden Privé Zorgpakket 2016

Deel B Omvang Dekking ONVZ Privé Zorgpakket 2016

Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten zoals hierna omschreven in de te verzekeren onderdelen van het ONVZ Privé Zorgpakket. Daarbij zijn deel A-1 en A-2 ook van toepassing. Het polisblad vermeldt welke onderdelen gesloten zijn.

Als er volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en het ONVZ Privé Zorgpakket een aanvullende dekking biedt, moet u handelen volgens de voorwaarden van de Basisverzekering of die andere zorgverzekering.

ONVZ vergoedt de kosten van zorg:

 1. tot maximaal het overeengekomen tarief tussen ONVZ en het ziekenhuis;
  • in Nederland tot maximaal het tarief volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) of een marktconform bedrag. Onder marktconform bedrag verstaat ONVZ: het door de zorgverlener in rekening gebrachte bedrag, voor zover dat in verhouding tot het door de overige zorgaanbieders in Nederland voor gelijksoortige activiteiten berekende bedrag niet onredelijk hoog is.
  • in het buitenland tot maximaal tweemaal het tarief volgens de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) of een marktconform bedrag. Onder marktconform bedrag verstaat ONVZ: het door de zorgverlener in rekening gebrachte bedrag, voor zover dat in verhouding tot het door de overige zorgaanbieders in Nederland voor gelijksoortige activiteiten berekende bedrag niet onredelijk hoog is.
 2. bij ontbreken van een overeengekomen tarief:

Artikel 1 Privé Kamer

lid 1
Als u in een ziekenhuis in Nederland bent opgenomen, vergoedt ONVZ de kosten van verblijf in een eenpersoonskamer, als:

 • het ziekenhuis een garantieovereenkomst met ONVZ heeft gesloten;
 • de opname medisch noodzakelijk is voor specialistisch onderzoek of behandeling.

Voor meer informatie of een overzicht van de ziekenhuizen waarmee ONVZ een garantieovereenkomst heeft gesloten, kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie artikel 6) of www.onvz.nl/polisvoorwaarden raadplegen.

Ziekenhuizen met een garantieovereenkomst bieden verblijf in een eenpersoonskamer in ieder geval aan bij een geplande meerdaagse opname bij de volgende specialismen: chirurgie, gynaecologie, KNO, kaakchirurgie, orthopedie, oogheelkunde, urologie of plastische chirurgie. Bij de overige specialismen is het aanbod van de eenpersoonskamer afhankelijk van de bezetting in het ziekenhuis. Daar waar mogelijk en medisch verantwoord zal een eenpersoonskamer worden aangeboden.

lid 2
Als u in een ziekenhuis in Nederland bent opgenomen waarmee ONVZ geen garantieovereenkomst heeft gesloten, vergoedt ONVZ de kosten van verblijf in een eenpersoonskamer bij het specialisme waarvoor u bent opgenomen. De opname moet medisch noodzakelijk zijn voor specialistisch onderzoek of behandeling.

lid 3
ONVZ vergoedt de extra kosten van door ONVZ te regelen specifieke arrangementen. Voor meer informatie of een overzicht van deze specifieke arrangementen kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie artikel 6) of www.onvz.nl/polisvoorwaarden raadplegen.

lid 4
Als een ziekenhuis in Nederland wel eenpersoonskamers heeft, maar u er geen gebruik van kunt maken bij uw geplande meerdaagse opname, heeft u recht op een compensatie van € 75,- per opnamedag. Dit geldt dus niet als u onvoorzien in het ziekenhuis wordt opgenomen. Sommige ziekenhuizen beschikken over eenpersoonskamers, uitsluitend bestemd voor patiënten die daar om medische redenen gebruik van moeten maken. Als dat het geval is, bestaat geen aanspraak op de compensatie van € 75,- per dag.

Artikel 2 Zorg Luxe

Zorg Luxe omvat de Privé Kamer (artikel 1) en de vergoeding van een luxe pakket in een ziekenhuis in  Nederland.

lid 1
Als u in een ziekenhuis in Nederland bent opgenomen, vergoedt ONVZ de kosten van een luxepakket, dat door het ziekenhuis wordt aangeboden. De invulling van het luxepakket is afhankelijk van wat het betreffende ziekenhuis aanbiedt en kan bestaan uit:

 • telefoneren binnen Nederland (alleen bij gebruik van het toestel dat op de kamer aanwezig is);
 • koelkast gevuld met diverse dranken;
 • krant of tijdschrift;
 • koffie en thee voor het bezoek;
 • luxe maaltijden of een extra verstrekking van een snack;
 • gebruik van televisie en internetaansluiting.

lid 2
Als een ziekenhuis in Nederland wel luxepakketten aanbiedt, maar op het moment van uw opname niet beschikbaar heeft, heeft u recht op een compensatie van € 5,- per opnamedag.

Artikel 3 Zorg Assistent

Zorg Assistent omvat de Privé Kamer (artikel 1) en de dienstverlening door de ONVZ Zorg Assistent, evenals de vergoeding van de kosten van vervoer.

lid 1
Als u van tevoren weet dat u in een ziekenhuis in Nederland wordt opgenomen, heeft u recht op hulp van de ONVZ Zorg Assistent. De ONVZ Zorg Assistent:

 1. neemt vooraf contact met u op voor een intake;
 2. regelt desgewenst het vervoer naar het ziekenhuis;
 3. is bij de opname in het ziekenhuis aanwezig en maakt u wegwijs in het ziekenhuis;
 4. beantwoordt uw zorgvragen;
 5. kan desgewenst telefonisch contact met u houden, overleggen met de (medische) staf, u bezoeken en bemiddelen in thuiszorg, kinderopvang of voor hulpmiddelen. De kosten van thuiszorg, kinderopvang en hulpmiddelen vallen niet onder de dekking;
 6. begeleidt u bij ontslag;
 7. regelt desgewenst het vervoer bij ontslag uit het ziekenhuis.

lid 2
Als u onverwacht wordt opgenomen in een ziekenhuis in Nederland, heeft u recht op hulp van de ONVZ Zorg Assistent zoals genoemd in lid 1, onder d tot en met g.

lid 3
ONVZ vergoedt de kosten van vervoer van en naar een ziekenhuis binnen Nederland:

 • bij gebruik van de auto € 0,27 per gereden kilometer. Vergoeding vindt plaats op basis van de optimale route volgens de routeplanner Routenet;
 • bij taxivervoer volledig, als gebruik wordt gemaakt van een door ONVZ gecontracteerd taxibedrijf (zie artikel 6).

Het vervoer vindt plaats voor een opname waarvoor dekking bestaat volgens artikel 1 (Privé Kamer). Als de kosten van vervoer (deels) vanuit een andere (aanvullende) (zorg)verzekering worden vergoed, vergoedt ONVZ alleen de aanvulling op die vergoeding tot maximaal de in dit artikel omschreven dekking. Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.

Artikel 4 Zorg Totaal

Zorg Totaal omvat de in artikel 1 t/m 3 beschreven dekking.

Artikel 5 Privékamer in het buitenland

lid 1
Als u in Nederland woont, maar kiest voor opname in een ziekenhuis in België, Duitsland of Frankrijk, bestaat dekking voor de extra kosten van verblijf in een eenpersoons- of tweepersoonskamer, als die voor het specialisme waar u wordt opgenomen, aanwezig is. De opname moet medisch noodzakelijk zijn voor specialistisch onderzoek of behandeling. Voor vergoeding moet u aan ONVZ een gespecificeerde nota van de extra kosten van de eenpersoonskamer of tweepersoonskamer overleggen.

lid 2
Als u in het buitenland woont, bestaat dekking voor de extra kosten van verblijf in een eenpersoons- of tweepersoonskamer in een ziekenhuis in enig land, als die voor het specialisme waar u wordt opgenomen, aanwezig is. De opname moet medisch noodzakelijk zijn voor specialistisch onderzoek of behandeling. Voor vergoeding moet u aan ONVZ een gespecificeerde

Artikel 6 Diensten

Bij vragen over of het regelen van de Privé Kamer of de Zorg Assistent neemt u contact op met de ONVZ ZorgConsulent.

De ONVZ ZorgConsulent is te bereiken tijdens kantooruren op het gratis telefoonnummer 0800 022 14 50.

Voor het aanvragen van taxivervoer, voor zover dat niet is geregeld door de ONVZ Zorg Assistent, kunt u contact opnemen met het door ONVZ gecontracteerde taxibedrijf, te bereiken op het telefoonnummer 0900 333 33 30.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur
Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

X Sluit deze melding