Informatie voor tandartsen en orthodontisten

Wijzigingen vanaf 1 januari 2015

Voor de tandheelkundige en orthodontische zorg worden de prestaties en de tarieven vastgesteld door de NZa. U kunt de tariefbeschikkingen vinden op de website van de NZa.

Voor de Basisverzekering geldt een eigen bijdrage voor behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg. De hoogte van de eigen bijdrage is gelijk aan het bedrag dat in rekening zou zijn gebracht voor de reguliere behandeling, dus als de verzekerde niet in het kader van bijzondere tandheelkunde zou zijn behandeld.

Inhoud vergoeding

Basisverzekering
Verzekerden tot 18 jaar
Voor verzekerden tot 18 jaar is tandheelkundige zorg opgenomen in de basisverzekering.
Uitgezonderd van vergoeding zijn:

  • het uitwendig bleken van elementen
  • gegoten vullingen, kroon- en brugwerk
  • orthodontie en implantologie

Verzekerden vanaf 18 jaar
Voor volwassen verzekerden is opgenomen in de Basisverzekering:

  • de volledige uitneembare prothese (niet-implantaatgedragen)
  • een deel van de chirurgische tandheelkundige zorg van specialistische aard.

Voor de uitneembare volledige prothese (niet-implantaatgedragen) geldt een eigen bijdrage voor de verzekerde van 25%. 

Bijzondere tandheelkunde
Er bestaat aanspraak op vergoeding van kosten in het kader van bijzondere tandheelkunde in bepaalde situaties. Een overzicht hiervan vindt u in onze polisvoorwaarden. Voor verzekerden vanaf 18 jaar geldt een wettelijke eigen bijdrage voor behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg.

  • Vrije keuze Basisverzekering, artikel 18; lid 6

Aanvullende verzekering
Orthodontie
Vanaf Vrije Keuze Benfit bestaat er vergoeding voor orthodontie. Wij maken onderscheid in orthodontie voor verzekerden tot 18 jaar en volwassen verzekerden.

Tandartsverzekering
Aanspraak bestaat op vergoeding van kosten van algemene tandheelkundige zorg en van een tandheelkundige behandeling die noodzakelijk is door een ongeval. De tandheelkundige zorg moet worden geleverd door een tandarts, tandprotheticus of mondhygiënist. Een overzicht van de kosten van tandheelkundige zorg die voor vergoeding in aanmerking komen vindt u in onze polisvoorwaarden.

Machtiging
Voor sommige tandheelkundige behandelingen is een machtiging nodig. Kijkt u bij Machtiging Mondzorg voor welke behandelingen dit geldt.

Direct contact

Tel 030 639 62 60

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

X Sluit deze melding