Reglement Hulpmiddelen 2011

Het Reglement Hulpmiddelen is een uitwerking van artikel 19 van deel B van de Basisverzekering en maakt deel uit van de polisvoorwaarden. Dat artikel regelt de aanspraken op vergoeding van de kosten van hulpmiddelen.

De overheid bepaalt de omvang van deze aanspraken, dat wil zeggen dat de overheid bepaalt welke hulpmiddelenzorg voor vergoeding in aanmerking komen en bij welke medische indicaties.

De kosten van normaal gebruik van een hulpmiddel zijn - tenzij hierna anders bepaald - voor uw eigen rekening. Onder deze kosten vallen onder meer kosten van energiegebruik (waaronder batterijen). Gedekt zijn wel de kosten van het gebruiksklaar afleveren van het hulpmiddel zoals hierna in deel I is aangegeven.

Het Reglement is als volgt opgebouwd:

I. Algemene bepalingen
Hier vindt u een toelichting op de aanspraken en procedures en uitleg van begrippen.
II. Overzicht hulpmiddelen
Dit deel bevat een artikelsgewijs overzicht van de categorieën hulpmiddelen, met zo nodig een toelichting. Welke hulpmiddelen onder iedere categorie vallen, vindt u in deel III.
III  Nadere voorwaarden per hulpmiddel
Onder verwijzing naar de artikelen in deel II vindt u in een overzichtelijke tabel alle hulpmiddelen die onder de aanspraak vallen, nadere voorwaarden, gebruikstermijnen en maximale vergoedingen of eigen bijdragen.
IV Bijlagen:
  1. Maximale vergoeding hoortoestellen
  2. Stomamateriaal
  3. Diabetesmateriaal

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Welke zorgverzekering past bij u?

ONVZ werkt samen met onafhankelijke verzekeringsadviseurs. Zij helpen u met persoonlijk advies aan de zorgverzekering die het beste bij u past.

Vind uw verzekeringsadviseur
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding