Aanvraag van machtigingen

Voor sommige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is vooraf toestemming nodig van ONVZ Zorgverzekeraar.
Voor de volgende zorg kan een machtiging nodig zijn:

Wij streven er naar om een machtigingsaanvraag binnen vijf werkdagen in behandeling te nemen. Stuurt u de aanvragen daarom zo volledig mogelijk in, inclusief eventuele foto's en relevante stukken, zoals het voorschrift van de behandelend arts. Wij zullen dan de machtigingen voor u en voor uw patiënt (onze verzekerde) zo spoedig mogelijk afhandelen.

Machtigingenportaal

Het machtigingenportaal is een webservice van VECOZO.

Dit portaal is ontwikkeld om het aanvraagproces voor machtigingen in de ziekenhuissector sneller en efficiënter te laten verlopen. U kunt als zorgverlener sinds 1 januari 2012 gebruik maken van dit portaal. Op dit moment voor machtigingsaanvragen van ziekenhuizen en mondzorg. Het portaal wordt doorontwikkeld voor de andere zorgsoorten zoals hulpmiddelen.

Werkt u in een ziekenhuis als specialist, assistent of bent u een financieel medewerker, dan kunt u via het machtigingenportaal machtigingen aanvragen voor behandelingen dermatologie, plastische chirurgie, oogheelkunde, KNO, chirurgie en kaakchirurgie.

U kunt online een machtiging aanvragen via de VECOZO-website. Meestal krijgt u direct antwoord. Een papieren aanvraag is niet meer nodig. Op deze manier gaat het aanvragen voor u sneller en makkelijker!

Het aantal zorgactiviteiten waarvoor u een aanvraag kunt insturen is gelimiteerd. Deze zorgactiviteiten vindt u in de Limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg en Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie. Declareert u elektronisch een DBC zorgproduct waarvoor ONVZ geen machtiging heeft afgegeven, dan worden deze kosten geautomatiseerd afgewezen.

Voordelen machtigingenportaal

Niet alleen voor u als zorgverlener heeft deze nieuwe werkwijze voordelen. Maar ook voor uw patiënten en voor ons als zorgverzekeraar. Soms hoort uw patiënt al direct in de spreekkamer of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Met het machtigingenportaal werkt u op een uniforme wijze: u vraagt bij iedere zorgverzekeraar een machtiging op dezelfde wijze aan. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding