Machtiging voor Mondzorg

Wijziging vanaf 1 juni 2016

Vanaf 1 juni 2016 is ONVZ aangesloten op het machtigingenportaal mondzorg. Naast de kaakchirurgen kunnen nu ook de andere mondzorgverleners gebruik maken van het machtigingenportaal. Via het machtigingenportaal kunnen aanvragen worden ingediend voor de Basisverzekering.

Om de aanvraag voor een machtiging voor u en voor uw patiënt (onze verzekerde) zo spoedig mogelijk af te handelen, besteden wij veel aandacht aan dit proces. Dit kan alleen wanneer wij deze aanvragen volledig ingevuld ontvangen. Zijn er foto's en relevante informatie? Stuurt u deze dan direct mee. Binnen vijf werkdagen proberen wij uw machtigingsaanvraag in behandeling te nemen.

Wat houdt een machtigingsaanvraag in?

Bij een machtigingsaanvraag voor een behandeling hoort een schriftelijke motivatie van de tandarts, kaakchirurg of implantoloog en het behandelplan. U kunt gebruik maken van het machtigingenportaal.
Vermeld op de aanvraag de volgende gegevens:

Patiëntgegevens

 • volledige patiëntgegevens
 • klacht/wens van de patiënt

Behandelgegevens

 • aan te vragen NZa prestatiecodes, indien van toepassing per elementnummer
 • eventuele tijdsduur van de behandeling
 • in geval van bijzondere tandheelkunde een specificatie waaruit blijkt welke kosten worden gemaakt in verband met de indicatie voor bijzondere tandheelkunde en welke kosten niet
 • ethiologie/diagnose 
 • behandelplan en motivatie van de gekozen behandeling

Gegevens over de kosten

 • begroting van de techniek- en of materiaalkosten per elementnummer
 • begroting van de totale kosten

Beeldmateriaal

 • recente röntgenfoto’s (OPG of bitewings) 
 • klinische foto's van de problematiek
 • foto's van de gebitsmodellen als deze zijn gemaakt

Voor welke zorg heeft uw patiënt een machtiging nodig?

Basisverzekering

 • mondzorg in het kader van bijzondere tandheelkunde;
 • voor het plaatsen van implantaten en voor een uitneembare volledige prothetische voorziening geplaatst op implantaten in een ernstig geslonken en tandenloze kaak;
 • wanneer orthodontie nodig is bij zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis;
 • in geval van mondzorg bij verzekerden ouder dan 18 jaar die behandeld worden in een instelling voor bijzondere tandheelkunde;
 • in geval van mondzorg bij verzekerden jonger dan 18 jaar die behandeld worden in een instelling voor bijzondere tandheelkunde; 
 • verzekerden die onder behandeling zijn bij tandarts-specialist mondziekten of bij een kaakchirurg als het gaat om parodontale zorg, extractie onder narcose, osteotomie of het plaatsen van een tandheelkundig implantaat;
 • tandvervangende zorg met niet-plastische materialen en het aanbrengen van tandheelkundige implantaten voor verzekerden jonger dan 18 jaar;
 • voor vergoeding van kosten van een volledig uitneembare prothese (niet in het kader van bijzondere tandheelkunde) waarbij de kosten hoger zijn € 650 of € 500 bij uitvoering door respectievelijk een tandarts of tandprotheticus;
 • voor vergoeding van kosten van mondzorg op de plaats waar de verzekerde verblijft (dus niet in de praktijk van de zorgverlener). Hiervoor is alleen een schriftelijk advies van de huisarts of medisch specialist vereist.

Aanvullende Tandfit verzekering

 • een tandheelkundige behandeling die noodzakelijk is door een ongeval.

Direct aanvragen? Maakt u dan gebruik van het machtigingenportaal of gebruik het betreffende aanvraagformulier. Een aanvraag voor de tandheelkundige behandeling noodzakelijk door een ongeval vanuit de Tandfit verzekering, is alleen mogelijk via het aanvraagformulier. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding