Bevoorschottingsbeleid

Bevoorschottingsbeleid curatieve GGZ-instelling

Per 1 januari 2013 is de NZa-beleidsregel BR/CU-5059 “Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC’s GGZ” komen te vervallen. ONVZ heeft echter besloten door te gaan met het verstrekken van voorschotten onder de volgende voorwaarden:

  • de zorginstelling heeft een marktaandeel van 5% of meer bij ONVZ en haar labels;
  • er is een contract tussen de instelling en ONVZ (via Multizorg VRZ);
  • de zorginstelling verstrekt de gevraagde gegevens die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van een voorschot.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een voorschot, vragen wij u ons inzicht te bieden in de totale omzet van uw zorginstelling en de omzet bij ONVZ met betrekking tot het jaar 2015. We vragen om de meest recente goedgekeurde jaarrekening.

Hierbij kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier Bevoorschotting curatieve ggz-instelling. Downloaden biedt u het voordeel dat de percentages automatisch worden berekend. Voor een efficiënte afwikkeling van de aanvraag, moet u ook een verantwoordingsdocument DBC ggz 2015 bijvoegen, voorzien van een accountantsverklaring. Het aanvraagformulier, het verantwoordingsdocument DBC ggz 2015 en de accountantsverklaring kunt u sturen naar:

ONVZ Zorgverzekeraar
t.a.v. Divisie Zorg
Postbus 392
3990 GD Houten

Rentevergoeding

De tariefbeschikking ‘rentevergoeding onderhanden DBC’s GGZ’ van de NZa is met ingang van 1 januari 2013 ingetrokken. Dit betekent dat u per 1 januari 2013 geen rentenota’s meer kunt indienen voor dat betreffende jaar.

Vragen?

Voor meer informatie over de regelgeving en inhoudelijke vragen over het bevoorschottingsbeleid van ONVZ kunt u contact opnemen met de divisie Zorg, tel. 030 639 62 78.

Direct contact

Tel 030 639 62 60

Contact

Direct naar

Waarom ONVZ?
Declaratie / VECOZO
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding