Bevoorschottingsbeleid

Bevoorschottingsbeleid curatieve GGZ-instelling

Per 1 januari 2013 is de NZa-beleidsregel BR/CU-5059 “Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC’s GGZ” komen te vervallen. ONVZ heeft echter besloten door te gaan met het verstrekken van voorschotten onder de volgende voorwaarden:

  • de zorginstelling heeft een marktaandeel van 5% of meer bij ONVZ en haar labels;
  • er is een contract tussen de instelling en ONVZ (via Multizorg VRZ);
  • de zorginstelling verstrekt de gevraagde gegevens die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van een voorschot.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een voorschot, vragen wij u ons inzicht te bieden in de totale omzet van uw zorginstelling en de omzet bij ONVZ met betrekking tot het jaar 2014. Hierbij kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier Bevoorschotting curatieve GGZ-instelling. Het formulier kunt u downloaden van de website van ONVZ. Downloaden biedt u het voordeel dat de percentages automatisch worden berekend. Voor een efficiënte afwikkeling van de aanvraag, dient u ook een verantwoordingsdocument DBC GGZ 2014 bij te voegen, voorzien van een accountantsverklaring. Het aanvraagformulier, het verantwoordingsdocument DBC GGZ 2014 en de accountantsverklaring kunt u sturen naar:

ONVZ Zorgverzekeraar
t.a.v. Divisie Zorg
Postbus 392
3990 GD Houten

Rentevergoeding

De tariefbeschikking ‘rentevergoeding onderhanden DBC’s GGZ’ van de NZa is met ingang van 1 januari 2013 ingetrokken. Dit betekent dat u per 1 januari 2013 geen rentenota’s meer kunt indienen voor dat betreffende jaar.

Vragen?

Voor meer informatie over de regelgeving en inhoudelijke vragen over het bevoorschottingsbeleid van ONVZ kunt u contact opnemen met de divisie Zorg, tel. 030 639 62 78.

Direct contact

Tel 030 639 62 60

Contact

Direct naar

Waarom ONVZ?
Declaratie / VECOZO
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding