Het COVXML-bestand (VZ37/VZ38) bevat een veld voor het burgerservicenummer (BSN) van een verzekerde. Hoe kom ik hieraan?

In het declaratieverkeer zijn de gegevens die u in het COV vindt leidend. Per 1 juni 2009 is het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg verplicht. Het BSN wordt op de zorgverzekeringpasjes van de verzekerde vermeld. Het BSN bestaat uit 9 cijfers en is een geverifieerd sofinummer. U kunt het beste aan uw cliënt vragen wat zijn/haar BSN is.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding