Het Zorginkoopbeleid van ONVZ

ONVZ is een verzekeraar met een zuivere restitutievorm. Zo bieden we onze verzekerden de vrijheid om zelf te kiezen voor een arts, een ziekenhuis en medicijnen. Daarnaast onderscheiden we ons als landelijke kwaliteitsspeler met excellente producten en diensten en hoogwaardige dienstverlening. Deze uitgangspunten zijn samen met de diverse ontwikkelingen in de zorgmarkt leidend bij de zes pijlers van ons inkoopbeleid.

1. Kostenbeheersing

Met ons inkoopbeleid proberen wij de zorgkosten te beheersen, zonder afbreuk te doen aan de keuzevrijheid van onze verzekerden. De kosten van ONVZ dienen in lijn te zijn met de landelijke kostenontwikkeling, ook omdat de verzekeringspremie betaalbaar moet blijven. Daarom stellen wij via ons inkoopbeleid normen voor prijs, volume, kwaliteit en gepast gebruik. Zorgaanbieders die niet aan deze normen voldoen, moeten zich verbeteren om voor een contract in aanmerking te (blijven) komen. Kostenbeheersing vindt ook plaats door het begeleiden van onze verzekerden naar kwalitatief hoogwaardige én doelmatige zorg. Het ZorgServicebureau speelt hierbij een belangrijke adviserende rol.

2. Landelijke inkoop en toegankelijkheid

Onze verzekerden wonen in heel Nederland. Daarom is ons inkoopbeleid er op gericht om overeenkomsten te sluiten met zorgaanbieders in het hele land. In de overeenkomsten met zorgaanbieders worden ook bepalingen opgenomen over de toegankelijkheid van zorg, bijvoorbeeld over maximale wachttijden, openingstijden en bereikbaarheid buiten openingstijden.

3. Kwaliteit van zorg bevorderen

De randvoorwaarde om tot een overeenkomst te komen is kwaliteit. Daarnaast stimuleren we zorgaanbieders om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het kwaliteitsbeleid heeft drie pijlers: medisch inhoudelijke kwaliteit, klantgerichtheid en doelmatigheid. ONVZ hanteert landelijk beschikbare kwaliteits-indicatoren, zoals CQI-metingen en de eerste resultaten van PROM’s. Vakinhoudelijke normen van de beroepsgroep hanteren wij als minimum kwaliteitsnorm.

4. Onderscheidende zorgproducten, preventie en innovatie

Ons doel is om onze verzekerden te helpen zo lang mogelijk gezond te blijven. Vitaliteit is daarbij het startpunt. Ons inkoopbeleid draagt bij aan de beschikbaarheid van preventieve programma’s voor onze verzekerden. Daarbij vinden wij dat innovatie binnen de zorg noodzakelijk is om ook in de toekomst de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te kunnen borgen. We zoeken samen met zorgaanbieders naar innovatieve zorgideeën en mogelijkheden voor betere zorg en preventie. Met ‘Het Beste Zorgidee’ dagen we het Nederlandse publiek uit mee te denken over verbeteringen in de zorg. 

5. Transparante kwaliteitsinformatie

We verzekeren zorg voor mensen die een vrije en bewuste keuze willen maken. Informatie over kwaliteit van zorg is voor onze verzekerden leidend, niet de prijs van de zorg. Kwaliteit kent meerdere aspecten, waaronder medisch inhoudelijke kwaliteit, klantgerichtheid en doelmatigheid. Daarom stimuleren wij zorgaanbieders om informatie over kwaliteit inzichtelijk te maken. Specifiek voor ziekenhuiszorg en GGZ-instellingen hebben wij relevante en landelijk beschikbare kwaliteitsinformatie inzichtelijk gemaakt op onze website.

6. Declaratie en machtigingen vereenvoudigen

Door betalingsovereenkomsten met zorgaanbieders maken wij het declaratie- en betaalproces voor onze verzekerden gemakkelijker. Daarnaast maken wij gerichte afspraken om de processen rond machtigingen te stroomlijnen en te versnellen. Hierdoor ontstaat er geen onnodige vertraging bij het starten van de behandeling. Ook digitalisering van de machtigingsaanvraag en de declaratie bevordert de snelheid van het proces. Declaratie en uitbetaling van de juiste tarieven is daarbij het uitgangspunt.

Meer informatie

Direct contact

Tel 030 639 62 60

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding