Informatie voor zorgverleners: Alternatieve zorg

Wijzigingen vanaf 1 januari 2016

In de polisvoorwaarden voor alternatieve zorg worden vanaf 1 januari 2016 geen wijzigingen doorgevoerd. De voorwaarden zijn gelijk aan die van 2015.

Inschrijving voor opname op Lijst erkende beroepsorganisaties

De inschrijving voor 2016 is gesloten. Aanvragen voor 2017 kunt u uiterlijk 1 oktober 2016 sturen naar beroepsorganisaties@onvz.nl.

Als uw beroepsorganisatie al op de lijst staat, hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Als wij extra informatie van u nodig hebben, dan krijgt u bericht van ons.

Graag willen wij u alvast informeren over de toetsing voor 2017.

Om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren, heeft ONVZ Zorgverzekeraar samen met Menzis, Zilveren Kruis, CZ, De Amersfoortse en VGZ opleidingseisen voor medische en psychosociale basiskennis laten opstellen door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dienen therapeuten vanaf 1-1-2017 in ieder geval te beschikken over algemene medische en psychosociale basiskennis op HBO-niveau, die beschreven zijn in eindtermen.

De mogelijkheden om medische en/of psychosociale basiskennis aan te tonen zijn als volgt:

  • een diploma van een opleiding die voldoet aan de PLATO-eindtermen MBK/PsBK en geaccrediteerd door CPION of SNRO
  • een reguliere NVAO-geaccrediteerde HBO-opleiding in de (para)medische- of psychosociale zorg
  • een diploma van het centraal examen voor MBK/PsBK, georganiseerd door het CECZ (Centraal Examen Complementaire Zorg), zie www.centraalexamineren.nl
  • een geldige BIG-registratie

Inhoud vergoeding

Afhankelijk van de door de verzekerde afgesloten aanvullende verzekering, is een vergoeding mogelijk voor behandeling door een arts, behandeling door een behandelaar, alternatieve geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek. Raadpleeg voor de vergoedingen per aanvullende verzekering de vergoedingswijzer. Voor vergoeding van behandeling door een behandelaar is het noodzakelijk dat deze lid is van een door ONVZ erkende beroepsorganisatie. Wilt u als  beroepsorganisatie opgenomen worden op deze lijst? Neem dan contact op met ONVZ via beroepsorganisaties@onvz.nl.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In de vergoedingswijzer kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. De vergoedingswijzer geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding