Informatie voor zorgverleners 2015: Geboortezorg

Wijzigingen vanaf 1 januari 2016

Basisverzekering
Eigen bijdragen
De eigen bijdragen voor ziekenhuisbevalling en kraamzorg zijn per 1 januari 2016 gewijzigd. In 2016 geldt dat bij bevalling en/of kraamzorg in ziekenhuis zonder medische noodzaak of in een geboortecentrum voor moeder en kind een eigen bijdrage van €16,50 p.p.p.d. in rekening wordt gebracht. De eigen bijdrage wordt vermeerderd met het bedrag waarmee het tarief van het ziekenhuis of het geboortecentrum de €119 p.p.p.d. te boven gaat.

In 2016 bedraagt de eigen bijdrage voor kraamzorg thuis € 4,20 per uur.

Kraamzorg
Er bestaat aanspraak op vergoeding van de kosten van kraamzorg zoals kraamverzorgenden die plegen te bieden. In 2016 is toegevoegd dat deze zorg omvat voor de biologische moeder en zorg voor de pasgeborene, die ook afzonderlijk gedeclareerd kunnen worden.

Prenataal vervolgonderzoek
Als u daarvoor een medische indicatie van een huisarts, verloskundige of medisch-specialist heeft, of als uit een combinatietest is gebleken dat er sprake is van een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosomale afwijking, dan vergoedt ONVZ ook prenataal vervolgonderzoek, zoals geavanceerd ultrageluidsonderzoek (GUO), de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en invasieve diagnostiek.

In 2016 is toegevoegd dat ONVZ het prenataal vervolgonderzoek eveneens bij een afwijkende uitslag van een NIPT die u zonder medische indicatie voor eigen rekening heeft laten uitvoeren vergoedt. De kosten van de NIPT zelf worden in dat geval echter niet vergoed.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of u de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In de vergoedingswijzer kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. De vergoedingswijzer geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding