Informatie voor zorgverleners 2016: Gespecialiseerde GGZ

Wijzigingen vanaf 1 januari 2016

Door wie

De hoofdbehandelaar is een:

 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, 
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut, 
 • BIG-geregistreerd verslavingsarts, of 
 • BIG-geregistreerd psychiater.

De hoofdbehandelaar werkt binnen een multidisciplinaire context waarin minimaal een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts, klinisch geriater of verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg werkzaam is.

Verwijzing Gespecialiseerde GGZ

 • Huisarts; 
 • Medisch-specialist.

Er is geen verwijzing nodig bij acute zorg.

Vergoeding

 • GGZ-DBC (tweedelijns zorg). Op het moment dat een patiënt wordt doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ en hier in behandeling wordt genomen, wordt een DBC GGZ-zorgproduct geopend.

Let op: de zorg omvat NIET de Generalistische Basis GGZ.

 • ZZP GGZ. Op het moment dat er sprake is van 365 aaneengesloten dagen verblijf gericht op behandeling, wordt vanaf de 366e dag tot en met de 1095e dag de langdurige intramurale op behandeling gerichte GGZ bekostigd middels een ZZP GGZ.
 • Hiervoor geldt een toestemmingsvereiste. Overige producten (OVP’s). Prestaties binnen de gespecialiseerde GGZ, niet zijnde DBC- en/of ZZP. Dit is bijvoorbeeld beeldvormend onderzoek, laboratoriumonderzoeken in opdracht van GGZ-aanbieders en/of keuringen, rapporten en informatieverstrekkingen.
 • Onder de vergoeding vallen ook de bij de behandeling behorende verpleging, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen en bij de opname ook de paramedische zorg.

Wat is gespecialiseerde GGZ met opname?

 • Opname in een psychiatrische instelling of  
 • Opname op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor maximaal 365 dagen; 
 • Het gaat om een gespecialiseerde psychiatrische behandeling en het verblijf, al dan niet in combinatie met verpleging en verzorging; 
 • Let op: een onderbreking van maximaal 30 dagen telt niet mee voor de berekening van de 365 dagen. Onderbreking voor weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van 365 dagen. 
 • Op het moment dat er sprake is van 365 aaneengesloten dagen verblijf gericht op behandeling, wordt vanaf de 366e dag tot en met de 1095e dag de langdurige intramurale op behandeling gerichte GGZ bekostigd middels een ZZP GGZ. Hiervoor geldt een toestemmingsvereiste.

Wat is gespecialiseerde GGZ zonder opname?

 • Niet-klinische GGZ-behandelingen.

Geen vergoeding

 • Behandelingen vanuit de Generalistische Basis GGZ; 
 • Behandeling van aanpassingsstoornissen; 
 • Hulp bij werk- en relatieproblemen; 
 • Zorg dat niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of u de door u gegeven behandeling wordt vergoed? In de vergoedingswijzer kunt u het vinden. Met daarbij extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. De vergoedingswijzer geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding