Informatie voor zorgverleners 2017: Generalistische Basis GGZ

Door wie

De regiebehandelaar is een:

 • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog
 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut
 • BIG-geregistreerd klinisch neuropsycholoog

Bij behandeling in een ggz-instelling, mogen ook de volgende zorgverleners regiebehandelaar zijn:

 • Verpleegkundig specialist ggz
 • Specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater wanneer de hoofddiagnose dementie is
 • Verslavingsarts wanneer de hoofddiagnose verslaving en/of gokproblematiek is

In het zorgtraject kunnen andere zorgverleners, onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar, zorg verlenen.

Verwijzing

De verwijzer is een:

 • Huisarts; 
 • Bedrijfsarts

Er is geen verwijzing nodig bij acute zorg.

Vergoeding

Een prestatie Basis ggz omvat het geheel van zorg voor een categorie patiënten in de Generalistische Basis ggz dat past bij hun patiëntenprofiel. De prestatie Basis ggz bestaat uit de verschillende onderstaande behandelcomponenten, passend bij de individuele zorgvraag van de patiënt:

 • Diagnostiek, consulten, behandelingen zoals de regiebehandelaars die aanbieden;
 • Kosten van andere zorgverleners als deze zorg verlenen onder verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde hoofdbehandelaars;
 • Internetprogramma's die integraal onderdeel zijn van een prestatie Basis ggz.

Declaratie via Prestatie Basis ggz (kort, middel, intensief, chronisch):

 • Generalistische Basis ggz Kort; 
 • Generalistische Basis ggz Middel; 
 • Generalistische Basis ggz Intensief; 
 • Generalistische Basis ggz Chronisch.

Er kan sprake zijn van zorgverlening door verschillende behandelaars. Deze componenten worden niet afzonderlijk bekostigd.

Een prestatie Chronisch kan samen gaan met een prestatie Kort, Middel of Intensief.

Binnen de aanvullende verzekeringen Optifit, Topfit en Superfit vergoedt ONVZ een deel van de kosten van Generalistische Basis ggz bij behandeling van aanpassingsstoornissen of in verband met werk- of relatieproblemen. De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP- of SKJ-geregistreerde kinder- en jeugdpsycholoog of NVO- of SKJ-geregistreerde orthopedagoog-generalist.

Binnen de aanvullende verzekeringen is voor de Generalistische Basis ggz een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts. ONVZ vergoedt geen kosten van verblijf.

Hulp aan jeugdigen met psychische problemen is een voorziening op grond van de Jeugdwet. Een verzekerde kan  beroep doen op deze dekking als hij/zij niet in aanmerking komt voor hulp op grond van de Jeugdwet.

Overgangsregeling hoofdbehandelaar Orthopedagoog Generalist NVO en K&J psycholoog NIP/SKJ jeugd 18+

Als een verzekerde de leeftijd van 18 jaar bereikt gedurende een behandeltraject bij een orthopedagooggeneralist of een kinder- en jeugdpsycholoog, vergoedt ONVZ de kosten van de voortzetting van deze behandeling voor maximaal 365 dagen. In deze periode wordt de behandeling afgerond of wordt er gewerkt aan een overdracht naar een regiebehandelaar.

Geen vergoeding

Geen aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor:

 • Behandeling van psychische klachten zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-5; 
 • Behandeling van psychische stoornissen die een gevolg zijn van of samenhangen met een primair somatische (lichamelijke) aandoening. De kosten daarvan worden vergoed volgens artikel 6 Medisch-specialistische zorg
 • Behandeling van aanpassingsstoornissen, tenzij een verzekerde de aanvullende verzekering Optifit of hoger heeft; 
 • Hulp bij werk- en relatieproblemen, tenzij een verzekerde de aanvullende verzekering Optifit of hoger heeft; 
 • Behandeling van zorg voor kinderen onder de 18 jaar (dit valt vanaf  2015 onder de Jeugdwet); 
 • Psychoanalyse; 
 • Zorg die niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen op 030 639 62 60.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding