Informatie voor zorgverleners 2016: Generalistische Basis GGZ

Door wie

De hoofdbehandelaar is een:

 • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog, 
 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog, 
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut, 
 • BIG-geregistreerd verslavingsarts, 
 • BIG-geregistreerd psychiater, of
 • als sprake is van chronische problematiek: een verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg.

In het zorgtraject kunnen andere zorgverleners onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar zorg verlenen. Ook een internetprogramma kan deel uitmaken van de behandeling.

Verwijzing

De verwijzer is een:

 • Huisarts; 
 • Bedrijfsarts.

Er is geen verwijzing nodig bij acute zorg!

Vergoeding

Een prestatie Basis GGZ omvat het geheel van zorg voor een categorie patiënten in de Generalistische Basis GGZ die past bij hun patiëntenprofiel. De prestatie Basis GGZ bestaat uit de verschillende onderstaande behandelcomponenten, passend  bij de individuele zorgvraag van de patiënt.

Diagnostiek, consulten, behandelingen zoals de hoofdbehandelaars die aanbieden; Kosten van andere zorgverleners als deze zorg verlenen onder verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde hoofdbehandelaars; Internetprogramma's die integraal onderdeel zijn van een prestatie Basis GGZ.

Declaratie via Prestatie B GGZ (kort, middel, intensief, chronisch):

 • Generalistische Basis GGZ Kort; 
 • Generalistische Basis GGZ Middel; 
 • Generalistische Basis GGZ Intensief; 
 • Generalistische Basis GGZ Chronisch.

Er kan sprake zijn van zorgverlening door verschillende behandelaars. Deze componenten worden niet afzonderlijk bekostigd.

Een prestatie Chronisch kan samen gaan met een prestatie kort, middel of intensief.

Binnen de aanvullende verzekeringen optifit, topfit en superfit vergoedt ONVZ  (een deel van) de kosten van Generalistische Basis GGZ bij behandeling van aanpassingsstoornissen of in verband met werk- of relatieproblemen. De hoofdbehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP- of SKJ-geregistreerde kinder- en jeugdpsycholoog of NVO- of SKJ-geregistreerde orthopedagoog-generalist.

Binnen de aanvullende verzekeringen is voor de Generalistische Basis GGZ een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts. ONVZ vergoedt geen kosten van verblijf.

Hulp aan jeugdigen met psychische problemen is een voorziening op grond van de Jeugdwet. U kunt een beroep doen op deze dekking als u niet in aanmerking komt voor hulp op grond van de Jeugdwet.

Overgangsregeling hoofdbehandelaar Orthopedagoog Generalist NVO en K&J psycholoog NIP/SKJ jeugd 18+

Als u de leeftijd van 18 jaar bereikt gedurende een behandeltraject bij een orthopedagoog-generalist of een kinder- en jeugdpsycholoog, vergoedt ONVZ de kosten van voortzetting van deze behandeling voor maximaal twaalf maanden. In die periode wordt de behandeling afgerond of wordt gewerkt aan overdracht naar een zorgverlener, die hiervoor als hoofdbehandelaar is vermeld. Mocht afronding of overdracht in twaalf maanden niet mogelijk of verantwoord zijn, dan vergoedt ONVZ de kosten van voortzetting van de behandeling door de orthopedagoog-generalist of kinder- en jeugdpsycholoog na twaalf maanden alleen als zij voor het verstrijken van de twaalfde maand toestemming heeft verleend. Daarnaast is ONVZ bereid om met NVO, NIP of individuele zorgaanbieders in gesprek te gaan, mochten er andere problemen ontstaan door de knip tussen het gemeentelijk domein en de zorgverzekeringswet voor de jeugd.

Geen vergoeding

Geen aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor:

 • Behandeling van psychische klachten zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-IV-TR; 
 • Behandeling van psychische stoornissen die een gevolg zijn van of samenhangen met een primair somatische (lichamelijke) aandoening. De kosten daarvan worden vergoed volgens artikel 5 Medisch-specialistische zorg; 
 • Behandeling van aanpassingsstoornissen, met uitzondering van de aanvullende verzekering vanaf de Optifit; 
 • Hulp bij werk- en relatieproblemen, met uitzondering van de aanvullende verzekering vanaf de Optifit; 
 • Behandeling van zorg voor kinderen onder de 18 jaar (dit valt vanaf 2015 onder de jeugdwet); 
 • Psychoanalyse; 
 • Zorg die niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Voor meer informatie hierover kunt op contact met ons opnemen op 030 639 62 60.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding