Informatie voor tandartsen en orthodontisten

Wijzigingen vanaf 1 januari 2016

Voor de tandheelkundige en orthodontische zorg worden de prestaties en de tarieven vastgesteld door de NZa. U kunt de tariefbeschikkingen vinden op de website van de NZa.

Inhoud vergoeding

Basisverzekering
Verzekerden tot 18 jaar
Voor verzekerden tot 18 jaar is tandheelkundige zorg opgenomen in de basisverzekering.

Uitgezonderd van vergoeding zijn:

  • Het bleken van elementen.
  • Gegoten vullingen, kroon- en brugwerk en implantaten (wel vergoeding in het geval van niet aangelegde of door een ongeval geheel verloren gegaan snij- of hoektanden).
  • Orthodontie.

Verzekerden vanaf 18 jaar
Voor volwassen verzekerden is opgenomen in de Basisverzekering:

  • De chirurgische tandheelkundige zorg en het bijbehorende röntgenonderzoek. Uitgezonderd zijn parodontale chirurgie, het aanbrengen van een tandheelkundige implantaat en ongecompliceerde extracties.
  • De opname, verpleging en verzorging in een ziekenhuis in verband met chirurgische zorg van specialistische aard.
  • Een uitneembare volledige niet-implantaatgedragen gebitsprothese (kunstgebit).

Voor de uitneembare volledige niet-implantaatgedragen prothese geldt een eigen bijdrage voor de verzekerde van 25%. 

Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

Bijzondere tandheelkunde
Er bestaat aanspraak op vergoeding van kosten in het kader van bijzondere tandheelkunde in bepaalde situaties. Een overzicht hiervan vindt u in onze polisvoorwaarden.

Voor verzekerden vanaf 18 jaar geldt een wettelijke eigen bijdrage voor behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg. De hoogte van de eigen bijdrage is gelijk aan het bedrag dat in rekening zou zijn gebracht voor de reguliere behandeling, dus als de verzekerde niet in het kader van bijzondere tandheelkunde zou zijn behandeld.

Voor een uitneembare volledige prothetische voorziening geldt een eigen bijdrage van € 125 per kaakdeel.

Voor vergoeding van orthodontische zorg moet medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan de tandheelkundige noodzakelijk zijn.

Vrije keuze Basisverzekering, artikel 18; lid 6

Aanvullende verzekering
Orthodontie
Vanaf Vrije Keuze Benfit bestaat er vergoeding voor orthodontie. Wij maken onderscheid in orthodontie voor verzekerden tot 18 jaar en volwassen verzekerden.

Orthodontie

Tandartsverzekering
Aanspraak bestaat op vergoeding van kosten van algemene tandheelkundige zorg en van een tandheelkundige behandeling die noodzakelijk is door een ongeval. De tandheelkundige zorg moet worden geleverd door een tandarts, tandprotheticus of mondhygiënist. Een overzicht van de kosten van tandheelkundige zorg die voor vergoeding in aanmerking komen vindt u in onze polisvoorwaarden.

Machtiging
Voor sommige tandheelkundige behandelingen is een machtiging nodig. Kijkt u bij Machtiging Mondzorg voor welke behandelingen dit geldt.

Direct contact

Tel 030 639 62 60

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding