Inloggen MijnONVZ

Aanvullende zorgverzekering Benfit

Een goede aanvullende zorgverzekering tegen een aantrekkelijke premie

€ 22,32p/m*

Dekking aanvullende zorgverzekering Benfit 2016

Overzicht van de dekking van de aanvullende zorgverzekering Benfit voor 2016

Dit overzicht geeft een korte omschrijving van de dekking van aanvullende zorgverzekering Benfit. De polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Belangrijkste vergoedingen 2016

 • Aanvullende diagnostiek bij borstkanker
  MammaPrint en Oncotype DX
 • Acnebehandeling
  Max. € 500, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog
 • Alternatieve geneeswijzen
  Bij arts of acupuncturist max. € 27 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. 20 behandelingen
  Alternatieve (homeopathische en antroposofische) geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek: geen vergoeding
 • Anticonceptie
  100%, vanaf 21 jaar
 • Beweegprogramma
  Max. € 250, op voorschrift behandelend arts, gezamenlijk voor:
  - beweeg programma’s KNGF
  - beweeg programma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
  - revalidatie programma Herstel & Balans
 • Beweegzorg: fysiotherapie en oefentherapie
  100%, max. 12 medisch noodzakelijke behandelingen (ook online via HelloFysio.nl)
 • Beweegzorg: therapie voor houding en beweging
  Max. € 500, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts
 • Buitenland: Onvoorziene behandelingen
  Binnen een EU-/EER- of Verdragsland:
  - Max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
  - Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 75

  Buiten een EU-/EER- of verdragsland:
  -Max. tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
  -Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 75
 • Buitenland: Telefoonkosten buitenland naar ONVZ Zorgassistance
  100%
 • Buitenland: Voorziene behandelingen
  Zorg en diensten volgens de Benfit:
  Max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

  Medisch specialistische zorg:
  Volledige vergoeding* bij een door ONVZ erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens**
 • Camouflagetherapie
  Max. € 500, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts
 • Circumcisie (besnijdenis)
  100%
 • Dieetadvisering
  Max. € 120, door een diëtiste
  Geen vergoeding voor:
  - behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
  - dieetpreparaten en voedingsmiddelen
 • Elektrische epilatie/laserbehandeling
  Max. € 500, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts
 • Geneesmiddelen
  Max. € 200, voor:
  - geregistreerde geneesmiddelen,
  - verbandmiddelen,
  - de eigen bijdragen
  Geen vergoeding voor:
  - Niet geneesmiddelen,
  - homeopathische en antroposofische geneesmiddelen,
  - zelfzorggeneesmiddelen
  - geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling voor fertiliteit
  Zie voor vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland dekking Vaccinaties
 • Gezondheidscheck-up
  100%, via de ONVZ ZorgConsulent
 • Griepvaccinatie
  100%
 • Hulpmiddelen Basisverzekering
  100%, max. € 250 tezamen per kalenderjaar voor:

  - Wettelijke eigen bijdragen
  - De kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van € 100,-
 • Kraamzorg en eigen bijdrage poliklinische bevalling
  Kraampakket en max. € 250,- gezamenlijk voor:
  - eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
  - eigen bijdrage kraamzorg
  - couveusenazorg
  - aanvullende of uitgestelde kraamzorg
 • Lactatiekundige
  100%, max. 2 consulten
 • Loophulpmiddelen
  Max. € 50, voor aanschaf of huur van elleboogkrukken
 • Oedeem- en littekentherapie
  100%
 • Orthoptische zorg
  Max. € 500, op voorschrift van de behandelend arts
 • Overgangsconsulente
  Max. € 120
 • Plaswekker
  Huur: max 3 maanden, of bij
  aanschaf: max € 85, voor de gehele looptijd van de verzekering
 • Podotherapie
  Max. € 250
 • Preventiecursussen
  Max. € 150, door ONVZ erkende preventie-cursussen
 • Psoriasisdagbehandeling in dagbehandelingscentrum
  Max. € 500, op voorschrift van behandelend arts
 • Reiskosten ziekenbezoek
  Max. € 150, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km
 • Repatriëring
  100%, naar Nederland bij een ernstige ziekte of ongeval

  Bij overlijden repatriëring van het stoffelijk overschot
 • Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)
  100%, geen vergoeding voor hersteloperatie
 • Steunpessarium
  100%
 • Steunzolen
  Max. € 150, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie
 • Stottertherapie
  Maximaal € 350, voor de duur van de verzekering
 • Tandheelkundige zorg: orthodontie
  Tot 18 jaar max. € 1.365 voor de looptijd van de verzekering
 • Therapeutisch kamp voor jongeren
  Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: max. € 250 voor vergoeding eigen bijdrage voor max. één kamp
 • Vaccinaties en malaria geneesmiddelen bij een reis naar het buitenland
  Max. € 75, gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en malaria profylaxe
 • Verblijf logeerhuis (voor verzekerden tot 18 jaar)
  Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50
 • Verblijf logeerhuis (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
  100%, tot max. € 25 per dag.
 • Vervangende mantelzorg
  Max. 8 dagen per verzekerde
 • Zittend ziekenvervoer (aanvullende pakketten)
  Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer naar een ziekenhuis gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering.
 • Zorg bij adoptie
  Maximaal € 250 (ook bij twee verzekerde ouders)
Bereken premie > Vergoedingsoverzicht >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding