Inloggen MijnONVZ

Artikel 3 Farmaceutische zorg

lid 1
ONVZ vergoedt tot maximaal € 100,- per kalenderjaar de kosten van:

 • geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de terhandstelling van een receptplichtig geneesmiddel en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel bij geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • de eigen bijdragen voor geneesmiddelen volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 • verbandmiddelen, als deze worden gebruikt voor het bedekken of verbinden van huidaandoeningen of wonden onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts en niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

De genees- en verbandmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek of een apotheekhoudend huisarts.

lid 2
ONVZ vergoedt geen kosten van:

 • geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegediend als onderdeel van een ziekenhuisbehandeling (intramuraal) en door het ziekenhuis in rekening worden gebracht (is medisch-specialistische zorg);  andere farmaceutische zorgdiensten dan de terhandstelling van receptplichtige geneesmiddelen en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel;
 • middelen die geregistreerd staan als Niet Geneesmiddel;
 • homeopathische of antroposofische geneesmiddelen;
 • vaccinaties en preventieve middelen anders dan omschreven in artikel 5;
 • zelfzorggeneesmiddelen die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
 •  anticonceptiemiddelen (middelen ter voorkoming van een zwangerschap);
 • geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling voor fertiliteit.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding