Inloggen MijnONVZ

Artikel 16 Preventieve zorg

lid 1
Gezondheidscheck-up

Na bemiddeling door de ONVZ ZorgConsulent vergoedt ONVZ een jaarlijkse gezondheidscheck-up. Deze bestaat uit: leefstijl vragenlijst, meting van BMI, vetpercentage, buikomvang, longfunctie en bloeddruk, conditietest, fit- en gezondheidsprofiel en onderzoek aan houdings- en bewegingsapparaat. Als alternatief voor deze jaarlijkse gezondheidscheck-up kunt u kiezen voor een sportcheck-up. Deze bestaat uit: leefstijl vragenlijst, meting van BMI en vetpercentage, inspanningstest en beweegadvies op maat. De gezondheidscheck-up en de sportcheck-up worden uitgevoerd door een fysiotherapeut.
Een aanvraag voor een gezondheidscheck-up of een sportcheck-up moet u indienen bij de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 2
Griepvaccinatie
ONVZ vergoedt de kosten van een jaarlijkse griepvaccinatie, als u niet behoort tot een risicogroep die hierop via het Nationaal Programma Grieppreventie aanspraak heeft.

lid 3
Lidmaatschap patiëntenvereniging
ONVZ vergoedt de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging aangesloten bij Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) of het Landelijk Platform GGz (LPGGz), tot maximaal € 25,- per kalenderjaar. ONVZ vergoedt de bijdrage na het overleggen van een kopie van het inschrijvings- en betalingsbewijs.

lid 4
Preventiecursussen

ONVZ vergoedt de kosten van door haar erkende preventiecursussen tezamen tot maximaal € 250,- per kalenderjaar. De Lijst erkende preventiecursussen 2017 kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.

lid 5
Preventief medisch onderzoek

ONVZ vergoedt de kosten van preventief medisch onderzoek voor 50% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar.

Uitgesloten zijn de kosten van: 

  • een binnen een bepaald verband georganiseerd onderzoek, bijvoorbeeld door een werkgever;
  • preventief medisch onderzoek door een sportarts. Voor de vergoeding van deze kosten geldt artikel 2, lid 2.
    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

lid 6
Programma’s voor stoppen met roken

ONVZ vergoedt de kosten van de volgende programma’s voor stoppen met roken:

  • Lasertherapie;
  • Allen Carr-training;
  • video training, e-mail training of open training van één dag, volgens de methode De Opluchting.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding