Inloggen MijnONVZ

Artikel 1 Beweegzorg

Fysiotherapie en oefentherapie
ONVZ vergoedt tot tezamen maximaal negen behandelingen per kalenderjaar de kosten van behandeling door:

• een fysiotherapeut;
• een kinderfysiotherapeut;
• een manueel therapeut;
• een oefentherapeut Mensendieck;
• een oefentherapeut Cesar;
• een bekkenfysiotherapeut;
• een oedeemfysiotherapeut;
• een geriatriefysiotherapeut;
• een psychosomatisch fysiotherapeut.

ONVZ vergoedt de kosten van behandeling op afwijkende praktijklocaties, zoals scholen voor regulier of speciaal onderwijs, (medisch) kinderdagverblijven of Centra voor Jeugd en Gezin, alleen als ONVZ hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven. ONVZ geeft alleen toestemming als er een indicatie is voor behandeling op de bedoelde locaties en sprake is van incidentele behandeling.

Wilt u weten of de zorgverlener van uw keuze aan alle opleidingsvereisten voldoet en beschikt over de actuele kennis en ervaring die beroepsgenoten van belang vinden? Meer informatie staat in Kwaliteitsregisters paramedische zorg. U kunt dit document raadplegen op ww.onvz.nl/polisvoorwaarden. voor meer informatie kunt ook contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent (zie deel C).

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding