Inloggen MijnONVZ

Aanvullende zorgverzekering Superfit

Eén van de meest uitgebreide aanvullende zorgverzekeringen van Nederland

€ 116,25p/m*

Dekking aanvullende zorgverzekering Superfit

Overzicht van de dekking van de aanvullende zorgverzekering Superfit voor 2016

Dit overzicht geeft een korte omschrijving van de dekking van de aanvullende zorgverzekering Superfit. De polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Belangrijkste vergoedingen 2016

 • Aanvullende diagnostiek bij borstkanker
  MammaPrint en Oncotype DX
 • Acnebehandeling
  100%, op voorschrift behandelend dermatoloog
 • Alternatieve geneeswijzen
  Bij arts max. € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 1.250
  Bij door ONVZ erkende behandelaar* max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 500

  Geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek samen: € 750, op voorschrift behandelend arts/behandelaar en geleverd door apotheek
 • Anticonceptie
  100%, vanaf 21 jaar
 • Bevalling-tens
  Huur bevalling-tens max. 6 weken
 • Beweegprogramma
  100%, op voorschrift behandelend arts, voor:
  - beweeg programma’s KNGF
  - beweeg programma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
  - beweeg programma tijdens chemotherapie
  - revalidatie programma Herstel & Balans

  Max. € 50 voor Senioren Fit zwemmen en 50-Fit zwemmen
 • Beweegzorg: fysiotherapie en oefentherapie
  100%, waarvan max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen manuele therapie (ook online via HelloFysio.nl)
 • Beweegzorg: therapie voor houding en beweging
  Max. € 1.500, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts
 • Brillenglazen, (contact)lenzen en ooglaserbehandeling
  Max. € 450, voor versterkende/ corrigerende brillenglazen inclusief montuur, versterkende/ corrigerende contactlenzen, geïmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandeling
 • Buitenland: Onvoorziene behandelingen
  Max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

  Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 350
 • Buitenland: Telefoonkosten buitenland naar ONVZ Zorgassistance
  100%
 • Buitenland: Voorziene behandelingen
  Zorg en diensten volgens de Superfit:
  - Binnen een EU-/EER- of Verdragsland:
  max. tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.

  - Buiten een EU-/EER- of Verdragsland:
  max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag

  Medisch specialistische zorg:
  Volledige vergoeding* bij behandeling in een door ONVZ erkend ziekenhuis binnen 60 km van de Nederlandse grens**

  Zorg en diensten die volgens de Basisverzekering voor eigen rekening blijven:

  Binnen een EU-/EER- of Verdragsland max. tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag, uitsluitend door overschrijding van het bedrag dat zou zijn vergoed als de zorg in Nederland was verleend.
 • Camouflagetherapie
  100%, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts
 • Circumcisie (besnijdenis)
  100%
 • Dieetadvisering
  100%, door een diëtiste
  Geen vergoeding voor:
  - behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
  - dieetpreparaten en voedingsmiddelen
 • Elektrische epilatie/laserbehandeling
  Max. € 2.000, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts
 • Ergotherapie
  100%
 • Geneesmiddelen
  100%, voor:
  - geregistreerde (zelfzorg)geneesmiddelen,
  - verbandmiddelen,
  - receptplichtige 0,3 mg of meer melatonine,
  - de eigen bijdragen
  Geen vergoeding voor:
  - Niet geneesmiddelen.
  - Zie voor geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen dekking Alternatieve geneeswijzen
  Zie voor vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland dekking Vaccinaties
 • Generalistische Basis GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
  Max. € 1.500,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

  Geen vergoeding voor verblijf.
 • Gezondheidscheck-up
  100%, via de ONVZ ZorgConsulent
 • Griepvaccinatie
  100%
 • Herstellingsoord
  Deel B Artikel 13, lid 4
 • Huishoudelijke hulp na ziekenhuisopname
  Max. 30 uur, via de ONVZ ZorgConsulent, na opname van min. 4 dagen
 • Hulpmiddelen Basisverzekering
  100%
 • In-vitrofertilisatie (ivf)
  100%, tot 43 jaar in een ziekenhuis
 • Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouder (vanaf 4e opnamedag)
  Max. € 25 per werkdag, per meeverzekerd kind tot de leeftijd van 12 jaar, max. 60 werkdagen
 • Kraamzorg en eigen bijdrage poliklinische bevalling
  Kraampakket en max. € 550,- gezamenlijk voor:
  - eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
  - eigen bijdrage kraamzorg
  - couveusenazorg
  - aanvullende of uitgestelde kraamzorg
 • Kuuroord
  Max. € 500, bij reumatoïde artritis of psoriasis
 • Lactatiekundige
  100%
 • Lidmaatschap patiëntenvereniging
  100%
 • Loophulpmiddelen
  Max. € 200, tezamen voor aanschaf of huur van elleboogkrukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens
 • Oedeem- en littekentherapie
  100%
 • Orthoptische zorg
  Max. € 1.500, op voorschrift van de behandelend arts
 • Overgangsconsulente
  100%
 • Plastische chirurgie
  100%, bij:
  * correctie van afwijkende oorstand tot 18 jaar;
  * aantoonbare lichamelijke functiestoornis: alle overige kosten van plastische of reconstructieve chirurgie
 • Plaswekker
  100%
 • Podotherapie
  100%
 • Preventiecursussen
  Max. € 500, door ONVZ erkende preventie-cursussen
 • Preventief medisch onderzoek
  Max. € 750, door een huisarts of medisch- specialist. Geen vergoeding voor preventief onderzoek of keuring via werkgever
 • Psoriasisdagbehandeling in dagbehandelingscentrum
  100%
 • Reiskosten ziekenbezoek
  100%, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km
 • Repatriëring
  100%, naar Nederland bij een ernstige ziekte of ongeval

  Bij overlijden repatriëring van het stoffelijk overschot of begrafenis/crematie in het buitenland en overkomst van gezinsleden

  Max. € 11.345,- voor opsporing en redding
 • Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)
  100%, sterilisatie en hersteloperatie
 • Steunpessarium
  100%
 • Steunzolen
  100%, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie
 • Stoppen-met-rokenprogramma
  100% vergoeding van:
  - Lasertherapie;
  - Allen Carr-training;
  - De Opluchting-training.
 • Stottertherapie
  100%
 • Tandheelkundige zorg: orthodontie
  100%
 • Tandheelkundige zorg: tot 18 jaar (exclusief orthodontie)
  100%, voor algemene tandheelkundige zorg

  Na een ongeval: max. éénmaal per kalenderjaar tot max.€ 5.000 inclusief techniekkosten en kosten i.v.m. noodzakelijke prothetische voorzieningen.
 • Tandheelkundige zorg: vanaf 18 jaar (exclusief orthodontie en tandheelkundige zorg in bijzondere situaties)
  Algemene tandheelkundige zorg: max. € 1.600.

  Na een ongeval: Max. éénmaal per kalenderjaar tot max. € 5.000 inclusief techniekkosten en kosten i.v.m. noodzakelijke prothetische voorzieningen.
 • Therapeutisch kamp voor jongeren
  Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: 100% vergoeding eigen bijdrage
 • Vaccinaties en malaria geneesmiddelen bij een reis naar het buitenland
  100%
 • Verblijf hospice
  100%
 • Verblijf logeerhuis (voor verzekerden tot 18 jaar)
  100%, voor meeverzekerde ouders
 • Verblijf logeerhuis (voor verzekerden vanaf 18 jaar)
  100%, voor meeverzekerd gezinslid
 • Verblijf logeerhuis bij transplantatie of een oncologische behandeling
  100%
 • Vervangende mantelzorg
  Max. 24 dagen per verzekerde
 • Zittend ziekenvervoer (aanvullende pakketten)
  Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer naar een ziekenhuis gevestigd binnen 60 kilometer van de Nederlandse grens. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering.
 • Zorg bij adoptie
  Maximaal € 550 (ook bij twee verzekerde ouders)
Bereken premie > Vergoedingsoverzicht >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding