Inloggen MijnONVZ

Artikel 1 Geboortezorg

lid 1
Bevalling en kraamzorg

Na een bevalling heeft de moeder aanspraak op vergoeding van de volgende kosten tezamen tot maximaal € 550,-:

 • de eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling zonder medische noodzaak volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering; 
 • de eigen bijdrage voor kraamzorg volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering; 
 • de kosten van couveusenazorg na thuiskomst van een pasgeborene die minimaal 5 dagen op de couveuseafdeling heeft gelegen of op de couveuseafdeling heeft gelegen tijdens een ziekenhuisopname van minimaal 8 dagen. De zorg bestaat uit noodzakelijke ondersteuning, advisering en het geven van instructies over de verzorging van en de omgang met het kind; 
 • de kosten van uitgestelde of aanvullende kraamzorg.
  Er is sprake van uitgestelde kraamzorg als de kraamzorg niet start binnen 10 dagen na de geboorte. Deze kraamzorg bestaat altijd uit minder zorguren en -dagen dan de reguliere kraamzorg.
  Er is sprake van aanvullende kraamzorg als er medische redenen zijn om meer zorg te leveren dan waarop aanspraak bestaat volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

Bij uw declaratie van kosten van couveusenazorg, uitgestelde of aanvullende kraamzorg stuurt u een verklaring mee van uw behandelend arts of verloskundige waaruit de medische indicatie voor deze (extra) zorg blijkt.

ONVZ regelt graag voor u de kraamzorg. De aanvraagprocedure daarvoor staat in deel C (Zorgdiensten).

lid 2
Kraampakket

De aanstaande moeder heeft recht op een kraampakket, geleverd via de ONVZ Kraamzorg Service. De aanvraagprocedure daarvoor staat in deel C (Zorgdiensten).

lid 3
Lactatiekundige

ONVZ vergoedt de kosten van zorg door een lactatiekundige.

lid 4
Bevalling-tens

ONVZ vergoedt de kosten van aanschaf of huur van een bevalling-tens tot maximaal € 75,-. Een bevalling-tens is een apparaat dat wordt gebruikt voor pijnverlichting bij de bevalling. De ONVZ ZorgConsulent biedt op verzoek ondersteuning bij het regelen ervan (zie deel C).

lid 5
Zorg bij adoptie

Bij adoptie van een kind jonger dan twaalf maanden vergoedt ONVZ de volgende kosten tezamen tot maximaal € 550,-:

 • de kosten van kraamzorg; 
 • de eigen bijdrage voor kraamzorg volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering; 
 • de kosten van medische screening door een kinderarts.

Als beide ouders verzekerd zijn bij ONVZ bestaat één keer aanspraak op deze vergoedingsregeling.

ONVZ regelt graag voor u de kraamzorg. De aanvraagprocedure daarvoor staat in deel C (Zorgdiensten).

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding