Inloggen MijnONVZ

Artikel 19 Zorg tijdens een ziekenhuisopname

Als u in een ziekenhuis in Nederland bent opgenomen, vergoedt ONVZ de hierna volgende kosten, gemaakt tijdens uw verblijf, tezamen tot maximaal € 2.500,- per kalenderjaar. Het moet gaan om een meerdaagse opname die medisch noodzakelijk is voor medisch-specialistisch onderzoek of behandeling. Daarbij gaat het niet om een ggz-instelling of psychiatrische afdeling van een ziekenhuis.

 1. De kosten van verblijf in een eenpersoonskamer. Als het ziekenhuis wel eenpersoonskamers heeft, maar u er geen gebruik van kunt maken bij uw meerdaagse opname, heeft u recht op een uitkering van € 75,- per opnamedag. ONVZ keert dat bedrag uit na ontvangst van een ingevuld formulier Privékamer met daarbij een opgave van de opnamedagen door het ziekenhuis. U kunt dit formulier downloaden van www.onvz.nl/zorgplan of opvragen bij het ONVZ Service Center. 
 2.  De kosten van een extra bed op de kamer voor het verblijf van uw partner. 
 3.  De kosten van een luxepakket (ook wel comfortservice genoemd), dat door het ziekenhuis wordt aangeboden. De invulling van het luxepakket is afhankelijk van wat het betreffende ziekenhuis aanbiedt en kan bestaan uit: 
  • telefoneren binnen Nederland (alleen bij gebruik van het toestel dat op de kamer aanwezig is); 
  • koelkast gevuld met diverse dranken; 
  • krant of tijdschrift; 
  • koffie en thee voor het bezoek; 
  • luxe maaltijden of een extra verstrekking van een snack; 
  • gebruik van televisie en internetaansluiting. 
 4.  De kosten van de maaltijd van uw partner als hij of zij bij u op de kamer verblijft.

Op www.onvz.nl/zorgplan vindt u een overzicht van ziekenhuizen met eenpersoonskamers of comfort-services. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent.

Als u bent verwezen naar een medisch specialist met klachten waarvoor u een opname verwacht, dan informeert de ONVZ ZorgConsulent u vooraf over de comfort-mogelijkheden in de verschillende ziekenhuizen. De ONVZ ZorgConsulent is te bereiken tijdens kantooruren op het gratis telefoonnummer 0800 022 14 50.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding