Inloggen MijnONVZ

Artikel 3 Generalistische Basis GGZ

ONVZ vergoedt tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar de kosten van generalistische basis-ggz bij behandeling van aanpassingsstoornissen of in verband met werk- of relatieproblemen. De regiebehandelaar is een BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerde klinisch psycholoog, NIP- of SKJ-geregistreerde kinder- en jeugdpsycholoog of NVO- of SKJ-geregistreerde orthopedagoog-generalist.

Voor generalistische basis-ggz is een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts.

ONVZ vergoedt geen kosten van verblijf.

Hulp aan jeugdigen met psychische problemen is een voorziening op grond van de Jeugdwet. U kunt een beroep doen op deze dekking als u niet in aanmerking komt voor hulp op grond van de Jeugdwet.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding