Inloggen MijnONVZ

Artikel 4 Farmaceutische zorg

lid 1
ONVZ vergoedt tot maximaal € 4.540,- per kalenderjaar de kosten van:

 • geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering; 
 • geregistreerde zelfzorggeneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering; 
 • de terhandstelling van een receptplichtig geneesmiddel en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel bij geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering; 
 • de eigen bijdragen voor geneesmiddelen volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering; 
 • melatonine die alleen op voorschrift van een arts bij de apotheek verkrijgbaar is (0,3 mg of meer per eenheid). ONVZ vergoedt geen kosten van vrij (zonder recept) verkrijgbare melatonine; 
 • verbandmiddelen, als deze worden gebruikt voor het bedekken of verbinden van huidaandoeningen of wonden onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts en niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

ONVZ vergoedt volledig de kosten van geregistreerde geneesmiddelen voor anticonceptionele doeleinden (ter voorkoming van zwangerschap), als u 21 jaar of ouder bent.

De genees- en verbandmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend arts, medisch specialist, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek of een apotheekhoudend huisarts.
Voor de vergoeding van: 

 • geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen geldt artikel 5, lid 3; 
 • vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland geldt artikel 6. 

lid 2
ONVZ vergoedt geen kosten van:

 • geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegediend als onderdeel van een ziekenhuisbehandeling (intramuraal) en door het ziekenhuis in rekening worden gebracht (is medisch-specialistische zorg); 
 • andere farmaceutische zorgdiensten dan de terhandstelling van receptplichtige geneesmiddelen en het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel; 
 • middelen die geregistreerd staan als Niet Geneesmiddel.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding