Inloggen MijnONVZ

Artikel 23 Generalistische Basis GGZ

lid 1
Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van generalistische basis-ggz zoals klinisch psychologen die plegen te bieden. De zorgverlener of ggz-instelling die de zorg verleent, beschikt over een kwaliteitsstatuut ggz.

De regiebehandelaar ggz coördineert de behandeling en is voor u (en uw naasten) het aanspreekpunt tijdens de behandeling. Als meer zorgverleners bij uw behandeling betrokken zijn, moeten zij werken onder verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar ggz.

De regiebehandelaar ggz is:

 • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog;
 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog;
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut;
 • BIG-geregistreerd klinisch neuropsycholoog;
 • als regiebehandelaar aangewezen binnen de betreffende experimenteerruimte ggz.

Bij behandeling in een ggz-instelling mogen ook de volgende zorgverleners regiebehandelaar ggz zijn:

 • verpleegkundig specialist ggz;
 • specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater bij de hoofddiagnose dementie;
 • verslavingsarts bij de hoofddiagnose verslaving en/of gokproblematiek.

Een psychiater of klinisch psycholoog is altijd beschikbaar voor advies of consultatie. Een internetprogramma kan deel uitmaken van het behandeltraject. Als u de leeftijd van 18 jaar bereikt gedurende een behandeltraject bij een orthopedagooggeneralist of een kinder- en jeugdpsycholoog, vergoedt ONVZ de kosten van voortzetting van
deze behandeling voor maximaal 365 dagen. In die periode wordt de behandeling afgerond of wordt gewerkt aan overdracht naar een zorgverlener die als regiebehandelaar ggz is vermeld.

lid 2
U moet – voor aanvang van de zorg – een verwijzing hebben van de huisarts of bedrijfsarts. Dit geldt niet voor acute zorg.

lid 3
Geen aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor:

 • behandeling van psychische klachten zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM-5;
 • behandeling van aanpassingsstoornissen;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • jeugd-ggz: geestelijke gezondheidszorg voor jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt geregeld door uw gemeente.

Niet alle behandelingen en interventies in de ggz voldoen aan het gestelde in artikel 2, lid 3 van de Algemene bepalingen (deel A-1) van de Basisverzekering. Behandelingen waarvan is vastgesteld of zij wel of juist niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk staan vermeld in het Dynamisch overzicht psychologische interventies ggz 2017. U kunt dit overzicht opvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden. Zie voor zorg in het buitenland ook artikel 25.

Voor vergoeding van kosten van behandeling van psychische klachten die een gevolg zijn van of samenhangen met een primair somatische (lichamelijke) aandoening geldt niet dit artikel, maar artikel 6.

lid 4
De kosten voor generalistische basis-ggz worden in rekening gebracht met een integrale prestatie basis-ggz.

 

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding