Inloggen MijnONVZ

Artikel 1 Nadere algemene bepalingen

lid 1
Wie zijn verzekerd?

Verzekerd zijn de personen zo genoemd op het polisblad, als zij ook een zorgverzekering hebben als bedoeld in de Zorgverzekeringswet.

lid 2
Waar bent u verzekerd?

U bent in het buitenland verzekerd. In uw woonland bent u ook verzekerd, maar alleen als sprake is van minimaal één betaalde overnachting. De voorwaarde dat sprake moet zijn van minimaal één betaalde overnachting geldt niet bij voorziene zorg. 

lid 3
Voor hoe lang bent u verzekerd?

U bent verzekerd als u voor een periode van maximaal 180 dagen naar het buitenland vertrekt (dit geldt niet bij voorziene zorg). U bent voor dezelfde periode verzekerd in uw woonland, buiten uw woonplaats, als sprake is van minimaal één betaalde overnachting.

lid 4
Eisen voor zorgverleners
Bij zorg in een land buiten Nederland moet de zorgverlener zijn ingeschreven in de door de overheid gehanteerde registers. Zonder zo’n register moet de zorgverlener ingeschreven staan in het eventuele register van de erkende beroepsgroep. De beroepsgroep moet de zorg als gebruikelijk zien.

lid 5
Medische gegevens

U geeft – voor zover nodig – toestemming aan de medisch adviseur van ONVZ Zorgassistance om bepaalde gegevens over te dragen aan de medisch adviseur van ONVZ. Dit betreft gegevens over de reden en achtergrond van behandeling of repatriëring.

lid 6
(Zieken)vervoer

Voor zover hierna sprake is van (zieken)vervoer vergoedt ONVZ de kosten van passend vervoer. Bij vliegen worden vergoed de kosten van de economy class, tenzij dit redelijkerwijs onmogelijk is. Bij gebruik van auto of taxi vergoedt ONVZ € 0,27 per kilometer. ONVZ gaat bij het vaststellen van de vergoeding uit van de optimale route per auto. Kosten die samenhangen met het vervoer, zoals parkeerkosten, worden niet vergoed.

lid 7
Verblijf

Voor zover hierna sprake is van verblijf vergoedt ONVZ de kosten van verblijf (daaronder begrepen overnachting en maaltijden) in de hierna genoemde gevallen, tot maximaal € 150,- per persoon per dag.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding